Utbildningar hösten 2017

Har du frågor eller vill boka in dig på någon av våra utbildningar vänligen maila: order@kentima.com eller ring 046-25 30 40. Vänligen uppge namn, e-postadress och telefonnummer till samtliga deltagare vid anmälan. Varmt välkommen!

 
Utbildningsdatum för hösten kommer att finnas tillgänglig under sommaren.
   

Ethiris

  • Basic Training
  • Script Training
  • Professional Training
  • Basic/Professional Combo Training

  
WideQuick  
  • Basic Training
  • Script Training
  • Professional Training
  • Building Automation Training