Utbildningar våren 2017

Har du frågor eller vill boka in dig på någon av våra utbildningar vänligen maila: order@kentima.se eller ring 046-25 30 40. Vänligen uppge namn, e-postadress och telefonnummer till samtliga deltagare vid anmälan. Varmt välkommen!

  

Ethiris


Basic Training
 • Stockholm                                       9 - 10 maj - Bokningen stängd

Script Training
 • Lund/Staffanstorp                        25 apr - Bokningen stängd  

Professional Training
 • Lund/Staffanstorp 26 - 27 ap- Bokningen stängd

Basic/Professional Combo Training
 • Lund/Staffanstorp 29 - 31 maj (eng)

WideQuick

 
 Basic Training

 • Stockholm 3 - 4 maj**

Script Training

 • Lund/Staffanstorp                          16 maj  - Bokningen stängd 

Professional Training
 • Lund/Staffanstorp   17- 18 ma- Bokningen stängd 
Building Automation Training
 • Lund/Staffanstorp                          27 - 28 apr  - Bokningen stängd 
 • Lund/Staffanstorp                           1 - 2 jun

  *   Utbildningen riktar sig primärt mot Automationsbranschen

**   Utbildningen riktar sig primärt mot Säkerhetsbranschen

Har du frågor eller vill boka in dig på någon av våra utbildningar vänligen maila: order@kentima.se eller ring tel. 046-25 30 40. Vänligen uppge namn, e-postadress och telefonnummer till samtliga deltagare vid anmälan. 
Varmt välkommen!