Licensnivåer version 11.2

Version 11.2
Svenska
Format: pdf 
Filstorlek: 600 kB
Engelska
Format: pdf 
Filstorlek: 600 kB