Ethiris Alarm Central Services - SOS Alarm

Kentima samarbetar med SOS Alarm för att kunna erbjuda högklassiga kameraövervakningstjänster dygnet runt av professionella larmoperatörer för de som har ett Ethiris VMS/NVR-system. Med detta samarbete vänder vi oss främst till alla våra kunder i Sverige. Larmobjektet kan ligga utomlands, men betalande kund behöver ett svenskt organisationsnummer. SOS Alarms operatörer pratar svenska och engelska. Samtliga SOS Alarms larmcentraler är certifierade enligt SSF 136.

Enkel anslutning till larmcentralen
Det är väldigt enkelt att ansluta både nya och befintliga anläggningar. Optionen Ethiris SDK samt Licensnivå Premium eller Universal nivå 6 och anslutning till Internet är allt som behövs för att kunna ansluta valfritt antal kameror från anläggningen. SOS Alarm tillhandahåller en fysisk brandvägg för säker uppkoppling mot den aktuella anläggningen. En stor fördel är att Ethiris-systemet kan användas precis som vanligt parallellt med uppkopplingen mot SOS Alarm.

FLERA OLIKA KAMERATJÄNSTER
Det finns flera olika kameratjänster att välja på.

Kamerabevakning – Larm genererade via Ethiris VMS såsom videoanalys i kameran alternativt via annan extern larmgivare såsom staketlarm, radar eller magnetkontakt. Vid aktivering genereras automatiskt en bildström från Ethiris VMS till SOS Alarm för bedömning.

Kameraverifierat larm – Ett effektivt komplement till automatlarm kopplade till SOS Alarm som t ex. inbrott-, drift- eller hisslarm samt fast monterade hot-, nöd- och överfallslarm. Larmoperatören bedömer händelsen med hjälp av kamera på plats, som är ansluten till Ethiris VMS, och vidtar överenskommen åtgärd.

Kamerarondering – Larmoperatören bedömer vad som syns i kamerorna, som är anslutna till Ethiris VMS, enligt ett visst schema och instruktion.

Kamerabaserad inpassering – Att ha en väktare stationerad vid en entré dygnet runt är kostsamt. En larmoperatör kan verifiera behörighet för inpassering och ge tillträde genom elektroniskt reglerade grindar.

Övrigt – Utöver ovanstående tjänster finns flera andra tilläggstjänster som t ex. högtalare för utrop på anläggningen, I/O för signalering både in och ut, porttelefon, export av stillbilder och video till extern aktör som t ex. polisen.

Kort responstid
När ett larm skickas till larmcentralen tar ledig larmoperatör omedelbart hand om larmet. Operatören får automatiskt tillgång till live och inspelad video från den larmande anläggningen. På så vis får operatören blixtsnabbt upp relevant video från larmtillfället och kan direkt vidta åtgärder.

Kundanpassade åtgärder
Kunden kan välja på olika åtgärdsalternativ med utgångspunkt i en standardmall som kan justeras efter aktuellt behov. Till exempel kan en lista över kontaktpersoner under dagtid anges och att extern åtgörare ska larmas övrig tid. Valfritt bevakningsbolag kan användas. Önskat talmanus för utrop i högtalare kan också specificeras samt schema för när kameratjänsterna ska vara aktiva.

ÖVERVAKNING AV TEKNISK FUNKTION
Kontinuerlig övervakning av systemets tekniska funktion ingår i tjänsten. Bland annat verifierar operatörerna att kontakt finns med systemet samt att alla kameror är i funktion.

Beställning
För att komma igång, kontakta SOS Alarms kundcenter:
www.sosalarm.se/om-oss/kontakt/kundcenter/

Detta gäller oavsett om du är en slutkund eller återförsäljare av Kentimas produkter.

På kundcentersidan finns information om kameratjänsterna hos SOS Alarm samt ett kontaktformulär som ska fyllas i för att starta upp ansökningsprocessen.

Kontakta Kentima för mer information
Mer information om uppkoppling mot SOS Alarm finns i informationsfoldern. Du är också varmt välkommen att kontakta oss på Kentima så hjälper vi dig att komma vidare.
www.kentima.com/Kontakt