Driftsäkerhet på högsta nivå

Lanseringsbild Ethiris VMS 7.2 och NVR 7.2

Version 7.2 av Ethiris innehåller såväl nya möjligheter som förbättringar av befintliga funktioner. Helt nytt är stöd för I/O via ONVIF. Driftsäkerhet är viktigt i alla anläggningar, nu har vi tagit Ethiris till en ännu högre nivå. Det gäller framför allt hanteringen av videolagring och när man kör Ethiris i ett kluster. Rörelsedetekteringsfunktionen har förbättrats med en helt ny brusreduceringsalgoritm och ny diagnostik i Ethiris Admin vid inställning av rörelsedetektering. Läs mer om detta och fler nyheter nedan.

ONVIF I/O

Att kunna använda digitala ingångar och utgångar via kameror kan vara en viktig del i ett kameraövervakningssystem. Sedan tidigare har Ethiris haft stöd för I/O via olika kamerafabrikats proprietära kommunikationsprotokoll. Nu utökar vi möjligheten att använda I/O genom att även stödja detta för kameror inkopplade via ONVIF.

Notera att endast delar av den förväntade funktionaliteten för I/O är definierad i ONVIF Profile S. Därför kan funktionen variera mellan olika kamerafabrikat. Aktivering av utgångar är specificerad i ONVIF Profile S och har fungerat i Ethiris för alla de fabrikat vi har testat. Monitorering av ingångar är däremot inte specificerat och kanske därför inte heller fungerar i Ethiris beroende på hur kameratillverkaren har implementerat stödet.

Förbättrad rörelsedetektering

En stabil rörelsedetektering är en central funktion i ett VMS. Vi har lagt till en möjlighet till brusreducering med 9 steg, ”Ingen” – ”Max”. Brusreducering är speciellt gynnsam för högupplösta bilder eftersom dessa innehåller mer brus jämfört med bilder med lägre upplösning.

När man ställer in känslighet och andra parametrar för rörelsedetektering, såsom nivån på brusreducering, visas pixlar med rörelse i olika färger för att hjälpa användaren att förstå hur detekteringen påverkas när inställningarna ändras. Denna indikering har gjorts tydligare i version 7.2 där pixlar som sorteras bort på grund av brusreduceringen visas i gult.

Effektivare larmlista

Operatörens arbete måste vara så effektivt som möjligt för att hinna med alla uppgifter som behöver utföras. I nya Ethiris kan operatören dubbelklicka i larmlistan för att gå direkt till live och automatiskt visa de kameror som är associerade med larmet. En annan ny möjlighet är att högerklicka på ett larm i larmlistan för att visa en popupmeny och där få välja mellan att visa de associerade kamerorna i live, videospelaren eller visa larminstruktioner och en eventuell webbsida associerad med larmet.

Högre kvalité på skalade bilder

En ny inställning i Ethiris Client ger möjlighet att själv bestämma vilken typ av skalning som ska ske av bilder i klienten och därmed bestämma om prestanda eller kvalité ska prioriteras. Man kan välja mellan tre olika alternativ; Prestanda, Balanserad och Kvalitet.

Utökat stöd för extern lagring som exempelvis NAS

Med Ethiris kan man välja såväl intern videolagring på lokala hårddiskar som extern videolagring på till exempel en NAS eller en delad resurs på en annan server. I version 7.2 av Ethiris kan man ange användarnamn och lösenord för åtkomst av en extern lagringsenhet. Detta innebär att man inte längre behöver köra Ethiris Server under ett specifikt användarkonto med rättigheter till lagringsenheten utan kan köra under det lokala systemkontot som är standard.

Ännu högre driftsäkerhet

Ibland inträffar oväntade händelser såsom strömavbrott eller nätverksproblem i en anläggning. I värsta fall kan detta leda till att videofiler blir korrupta. Nu är Ethiris betydligt mer tålig ifall detta skulle inträffa och kan i vissa fall till och med automatiskt rädda delar av innehållet i en korrupt videofil.

En ny inställning har införts för att kunna hantera kortare nätverksproblem när man kör ett Ethiris Cluster. Det går ut på att man kan ställa in en fördröjning innan klustret ska reagera på att en medlem har gått ned. På så sätt kan man undvika att flytta kameror mellan medlemmarna i onödan och få en ökad stabilitet i klustret.

Inbyggd Teamviewer Quicksupport

Alla kan råka ut för problem i en anläggning som man inte lyckas lösa på egen hand. Då är det tryggt att veta att i Ethiris finns numera Teamviewer Quicksupport inbyggt i Ethiris Admin och Ethiris Client. Så länge det finns en Internetanslutning till datorn så är det bara att klicka på Quicksupport under hjälpmenyn och sedan kontakta Kentima support så får ni snabb och professionell hjälp under förutsättning att ni har ett supportavtal med Kentima.

Nya skriptfunktioner

Skript är som alla vet vägen till ett riktigt intelligent övervakningssystem. Nu har vi förbättrat Process-objektet genom att man kan specificera aktuell katalog för den nya processen. Dessutom finns en ny funktion ’ProcessRunning’, som kan användas för att ta reda på om en process med ett visst namn kör i datorn.

Andra nyheter

Som om inte ovanstående vore nog så finns det flera andra viktiga nyheter i Ethiris VMS 7.2.

Exempelvis…

  • Minskat jitter i livevideo, speciellt om Ethiris Server kör på en dator med begränsad prestanda.

  • Möjlighet att konvertera inställningarna i panelen ’Inspelning’ till skript. Syftet är att slippa skriva in inspelningsvillkoren manuellt i de fall där det visar sig att man behöver använda skript för att skapa mer avancerade inspelningsvillkor än vad som erbjuds via den förenklade inspelningspanelen.

  • Stöd för upp till 128 knappar på en joystick som är ansluten till Ethiris.