Integration och kommunikation

WideQuick PSIM integration och kommunikation

Genom att använda standardiserade protokoll som till exempel OPC och ONVIF ges tillgång till alla system som stödjer standardprotokoll.

Vidare kan specifika drivrutiner implementeras för att komma åt de system som använder proprietära kommunikationsprotokoll.