WideQuick HMI/SCADA - Fastighetsautomation

Modern Styrtekniks bild med skärm

Modern Styrteknik AB blev rekommenderade att använda Kentimas HMI/SCADA- mjukvara WideQuick av kollegor i branschen. När Modern Styrteknik fick uppdraget att leverera styr- och övervakningsutrustning till fastigheten Kvarteret Planen 4 i Solna föll valet på en operatörspanel från Kentima, WideQuick HMI Panel 15,6” med Full HD-upplösning.

Modern Styrteknik AB har sitt kontor i Stockholm och levererar fabrikatsoberoende automationslösningar. Projekten innefattar allt från utredning, konsultation, projektering, konstruktion, programmering till driftsättning och installation av ett färdigt system. Genom att använda kvalitetsprodukter av välkända styr- och reglerfabrikat, skapar de energibesparande systemlösningar för sina kunder.

Kvarteret Planen 4 är en fastighet i Solna som byggdes om till vårdboende, bostäder och butiker. Modern Styrteknik fick uppdraget att installera ett styr- och övervakningssystem för bland annat ventilationsaggregat, värmeundercentral, kylmaskin och värmepump.

Valet föll på Kentimas robusta och driftsäkra operatörspanel, WideQuick HMI Panel. Operatörspanelen innehåller vår mjukvara WideQuick som är en komponentbaserad, skalbar och modern mjukvara som ger användaren ett övervakningssystem med ett modernt användargränssnitt. WideQuick kommunicerar och utbyter information med olika system, i detta fall via Modbus till SAIA PLC.

”Vi tycker att Kentimas produkter med råge uppfylller våra höga krav på kvalitet vilket i sin tur reflekterar hur vi vill uppfattas av kunden”, säger Patrik Jonsson, Projektledare och delägare, Modern Styrteknik AB.
 

Samtliga operatörspaneler från Kentima levereras med WideQuick Designer som ger användaren möjlighet att snabbt och effektivt skapa önskat användargränssnitt.  Det medföljer också alltid en WideQuick OPC Server för att det ska vara enkelt att ansluta operatörspanelen till ett överordnat system.

Genom smarta funktioner och ett objektbibliotek där objekt och pop-up:er snabbt anpassas till den specifika anläggningen förenklas konfigureringen och projekttiden förkortas avsevärt. Slutkunden har fått ett system med fantastisk funktionalitet och grafik samt användar-
vänliga lösningar som underlättar arbetet för operatörer och övrig personal. Modern Styrteknik lyfter också fram prestanda, design och kvalitet som viktiga faktorer vid valet av operatörspanel.

”Vi kör WideQuick för första gången, men det är absolut inte sista. Vi värdesätter också den höga kunskap och den goda service vi fått från supportavdelningen på Kentima”, säger Patrik Jonsson.

 

Projektet med fastigheten Kvarteret Planen 4 stod färdigt i slutet av 2015. Modern Styrteknik har tidigare använt Kentimas industridator i Panel PC-utförande, då som klient till andra externa system.
 

”Med en operatörspanel från Kentima har vi uppnått hög flexibilitet, kvalitet och funktionalitet, vilket har resulterat i ett mycket lyckat projekt för både projektör, beställare och slutkund” avslutar Patrik Jonsson med.


Ladda ner success story (pdf ) >>