WideQuick HMI/SCADA övervakar kemisk produktion

Feralco Nordic AB Kentima WideQuick

Feralco Nordic AB är en ledande tillverkare av högkvalitativa kemiska produkter för vattenrening och för massa- och pappersindustrin. För att övervaka och styra sin process använder de mjukvaran WideQuick HMI/SCADA från Kentima.

Feralco Nordic AB är en av de största Europeiska tillverkarna av koagulenter för vattenrening. De tillverkar och säljer kemikalier för vattenrening av dricksvatten, avloppsvatten eller industriellt vatten till kommuner, massa- och pappersindustri och även annan industri i Norden.
 

Feralcos vision är att kombinera detta med strategier för att ta fram nya, patenterade processer för att tillfredsställa de ständigt ökande kraven på en modern industri. I expansionsskedet behövde Feralco i Sölvesborg komplettera sina befintliga produkter och kom i kontakt med Kentima och deras mjukvara WideQuick HMI/SCADA som används för att skapa överordnade övervakningssystem. Kentimas partner Sigma Industry South AB fick i uppdrag att driftsätta systemet åt Feralco och idag används WideQuick HMI/SCADA för att övervaka och styra deras kemikalieproduktion. Kentimas produkt passar verksamheten perfekt då den ger en högre och bättre säkerhetsaspekt i produktionen.

”Installationen gick väldigt smidigt och enkelt, precis så som man vill att det ska fungera”, säger Bjarne Gräntz, Manager Automation, Sigma Industry South AB.

 

WideQuick Designer medföljer alltid WideQuick HMI/SCADA och är utvecklings-miljön där själva projektet byggs upp. WideQuick har fördelen att vara en flexibel mjukvara och kan via OPC och Modbus kommunicera med ett stort antal olika PLC-system, i detta fall Mitsubishi. Som kund skapar detta trygghet och stor valfrihet, då man inte är låst om man skulle vilja komplettera och expandera sitt system ytterligare. 
Det är inte bara flexibiliteten hos WideQuick som lyfts fram av Feralco, man vill också poängtera att WideQuick underlättar arbetsgången för personalen och att de har fått en mycket bättre kontroll på sin verksamhet. Systemet används av cirka 10 processoperatörer på Feralco.

”Våra förväntningar på Kentima har visat sig stämma. De är engagerade och tack vare den geografiska närheten har vi  enkelt fått snabb support”, säger Mikael Öyjord, PM Automation, Feralco Nordic AB.

 

Feralco ser det som en fördel att Kentima är ett svenskt företag som utvecklar egna produkter; koncernspråk, manualer och support finns på svenska. Kentima får också beröm för sin support som har hög teknisk komptens och är lättillgänglig. Dessutom anser Feralco att prisbilden på Kentimas produkter är mycket tilltalande och överlag tycker de att företaget gett ett utmärkt intryck.