Ethiris VMS ger ett tryggt och trivsamt boende

AB Kristianstadsbyggen (ABK) har installerat Kentimas Ethiris Video Management Software för övervakning i bland annat miljöhus, trapphus och köpcentra. Med Ethiris VMS och 124 kameror har man lyckats stävja skadegörelse och kan erbjuda ett tryggt och trivsamt boende i kommunen.


AB Kristianstadsbyggen (ABK) är Kristianstads kommuns största bostadsbolag. ABK:s huvuduppgift är att bygga nya fastigheter och att förvalta de cirka 9 000 bostäder och 246 kommersiella lokaler som de redan äger, spridda över hela Kristianstads kommun. Innehavet omfattar, förutom bostadshus, även arena och kommersiella lokaler.

Syftet med videoövervakningen var främst att minska skadegörelse. Det började med några få kameror i utsatta miljöhus och därefter har systemet vuxit och omfattar numera även bevakning av allt från trapphus, köpcentrum, källargångar till utsatta positioner för personal. Resultatet är att ett av det större områdena har sommaren 2020, för första gången på väldigt länge, varit helt förskonat ifrån större incidenter.

Det inspelade materialet övervakas via Ethiris Client där utvalda personer i organisationen kan logga in, identifiera eventuella incidenter och vid behov exportera video som därefter skickas till polis eller annan lämplig myndighet. På ABK är export av videomaterial, till annan granskare, det vanligaste arbetet. Utöver det förekommer också egen undersökning av videomaterial samt situationer där livevisning är aktuellt. Exempelvis i receptioner där man vill försäkra sig om att omgivningen är ofarlig innan man ger sig ut själv eller i samband med vägbommar där bilister kan ringa in till en operatör som verifierar innan bommen öppnas.


”En av styrkorna är att det är fullt möjligt, även för en tekniker som inte har detta som sin enda arbets-uppgift, att administrera en stor miljö i Ethiris”, säger Henrik Linder,  IT-tekniker, ABK Kristianstadsbyggen. 
 

Den flexibla och unika skalbarheten i Ethiris gör det möjligt att skapa allt från mindre system till stora komplexa applikationer  med mycket hög funktionalitet. Hög prestanda har alltid varit en viktig parameter i Ethiris VMS.

Vi ser en klar trend att fler och fler anläggningar använder högupplösta kameror och det ställer i sin tur krav på högre prestanda i videoövervakningssystemet. Ethiris ger möjlighet till hårdvaruacceleration med hjälp av grafikkort och därigenom höjs prestandan i Ethiris ytterligare, i vissa fall innebär det en väsentlig förbättring av prestandan. 

”De gånger jag har behövt hjälp har jag fått en snabb och proffsig support av Kentima”, fortsätter Henrik Linder.

Det är viktigt att systemet klarar av att hantera video från ett stort antal moderna och högupplösta övervakningskameror. Ethiris uppnår en extremt hög prestanda genom att effektivt använda alla tillgängliga hårdvaruresurser i aktuell dator och dessutom använda smarta algoritmer för att ta vara på resurserna på bästa sätt. Kort sagt ligger Ethiris VMS i yttersta framkant även på den här punkten.


Ladda ner success story (pdf) >>