Arenor
Arenaövervakning ställer speciella krav på sina säkerhetssystem. Operatören måste snabbt kunna säkra videomaterial av hög kvalitet. Ethiris VMS har ett brett kamerastöd utan gräns på upplösning och bildfrekvens vilket gör att snabba händelseförlopp med små detaljer enkelt fångas upp av Ethiris. Med WideQuick PSIM som överordnat system för automatisk samtidig styrning av flera PTZ-kameror blir operatörens arbete väldigt enkelt.
Flygplatser
Flygplatser är händelserika platser. Moderna kameror erbjuder olika typer av videoanalys som till exempel övergivna objekt eller objektsklassificering. Ethiris kan ta emot analysinformation och vidta relevanta åtgärder. Genom de stora möjligheterna till kommunikation med andra säkerhetssystem i Ethiris och WideQuick kan informationen enkelt skickas vidare där den gör mest nytta.
Parkering
Med Ethiris breda stöd för att ta emot videoanalys såsom till exempel LPR passar den utmärkt för olika parkeringslösningar där man har behov av att automatiskt läsa av registreringsskyltar. Genom att spara registreringsnummer tillsammans med passeringstider och videoinspelningar i en databas kan systemet användas för att ta fram faktureringsunderlag eller tillhandahålla sökmöjligheter efter specifika bilar.
Larmcentraler
I en larmcentral är det viktigt att operatören snabbt får korrekt och relevant information. Via SIA-protokollet kan ett larm i en ansluten anläggning automatiskt landa hos en ledig operatör i larmcentralen. Ethirisklienten hos operatören tar emot SIA-meddelandet och kopplar automatiskt upp sig mot aktuell anläggning och kan visa live eller inspelad video från kameror som är associerade med larmet.
Sjukhus
I sjukhusmiljöer finns ofta känslig information i form av videomaterial som endast behörig personal ska ha tillgång till. Ethiris VMS har ett väl utbyggt behörighetssystem med bland annat stöd för AD (Active Directory). Det går att sätta specifika behörighetskrav ända ner på enskilda kameror och för specifika klienttyper såsom mobilklient eller vanlig lokal klient. På så sätt kan man styra exakt vem som får komma åt vad.
Hotell
I hotellmiljöer lämpar sig 360-kameror väl för att med enstaka kameror täcka stora områden. Ethiris har ett omfattande stöd för 360-kameror med otroligt bra prestanda vid så kallad ”dewarping” där den runda fisheye-bilden vrids upp till en normalbild. Dewarping är tillgänglig i både live och inspelad video såväl som i exporterad video via Ethiris Viewer.
Industrier
Inom processindustrin är stabilitet och tillförlitlighet extremt viktigt. Detta är en av huvudanledningarna till att Volkswaqen Slovakia har valt Ethiris som videoövervakningssystem. Ethiris Cluster är ett koncept för redundans där flera Ethiris Server samverkar och blixtsnabbt tar över uppgifterna från en server om den skulle fallera.
Hamnar
I stora system med ett stort antal kameror är både prestanda och skalbarhet viktiga faktorer. I Helsingborgs hamn används en komplett racklösning från Kentima för att sköta videoövervakningen i hamnområdet. Med redundans via Ethiris Cluster på serversidan och via RAID6 i NAS:en för videolagring får man ett enormt stabilt och tillförlitligt system som dessutom är enkelt att bygga ut genom den inbyggda skalbarheten i Ethiris
Fängelser
Kentimas produkter används i ett flertal fängelser både i Sverige och utomlands. Förutom att systemen ska vara stabila och tillförlitliga är det viktigt med möjligheterna till integration mellan olika säkerhetssystem. WideQuick PSIM har ett omfattande stöd för kommunikation mot olika system. Det är inte ovanligt att WideQuick har ett tiotal olika typer av undersystem för olika säkerhetsfunktioner i ett fängelse.
Offentliga platser
Övervakning i offentliga miljöer ställer ofta krav på hög säkerhet och kan vara utmanande genom att typen av omgivning kan variera kraftigt. Med Ethiris omfattande kamerastöd kan man välja den kamera som är bäst lämpad för den aktuella situationen. All kommunikation mellan Ethiris Server och både kameror och olika typer av klienter är krypterad som standard för att säkerställa att informationen inte kommer i orätta händer.
Köpcentrum
Ethiris används för övervakning av hela köpcentrum men finns också installerat i ett stort antal butiker av varierande storlek. Enkla och tydliga funktioner för livevisning och inspelning gör det enkelt att använda även för den oerfarna användaren. Den extremt snabba exportfunktionen i Ethiris sparar mycket tid för operatören när man behöver säkra videomaterial vid olika incidenter.
Trafiksystem
I trafikledningscentraler är det vanligt med många skärmar för att kunna titta på ett stort antal kameror samtidigt. Med Ethiris inbyggda funktioner för skärmhantering och fjärrstyrning av visningsklienter tillsammans med avancerad videoanalys kan systemet automatiskt visa relevanta kamerabilder på olika skärmar baserat på olika trafiksituationer.
Logistik och distribution
Ethiris används i flera olika distributions- och logistiklösningar hos bland annat Schenker, DSV och Bring. Genom en noga genomtänkt systemarkitektur med en äkta Client/Server-lösning kan ett Ethirissystem enkelt delas upp på flera olika geografiska platser. Klienter kan anslutas till valfria servrar för tillgång till både live och inspelad video. Kraftfulla funktioner som paketspårning kan enkelt implementeras.