Översikt - WideQuick HMI/SCADA Panel/Box

WideQuick Control Center Kentima Designer HMI SCADA

WideQuick HMI/SCADA Panel och HMI/SCADA Box är sju serier av kraftfulla och flexibla operatörsenheter baserade på vår mjukvara WideQuick och våra industridatorer.

Varje operatörspanel levereras med designverktyget WideQuick Designer som ger användaren möjlighet att snabbt och effektivt skapa önskat användargränssnitt. Det medföljer WideQuick OPC Server för att man enkelt ska kunna ansluta panelen till ett överordnat system. WideQuick HMI/SCADA Panel finns i 10,1" till 21,5" utförande.
För att skapa en av marknadens mest kompletta och flexibla operatörspaneler ingår WideQuick Extended Runtime, vårt nya WideQuick Control Center, en SQL databas och en valfri OPC-server.
 

WideQuick Designer
WideQuick Designer används för utveckling och konfigurering av samtliga WideQuickprojekt oavsett om det är en HMI-, SCADA- eller PSIM-applikation. WideQuick Designer är en kraftfull programvara som ger systemintegratören en intuitiv och flexibel miljö för konfigurering. Projekttiden förkortas genom smarta funktioner, direkt förhandsgranskning och snabb konfigureringen av kommunikationen.

Kommunikation
Operatörsenheterna erbjuder flera olika alternativ för kommunikation mot PLC, distribuerade I/O och övrig utrustning. De inbyggda protokollen för  OPC UA, Modbus TCP/IP Master och Modbus RTU Master medföljer alltid.

WideQuick Runtime
WideQuick Runtime kör projektet som tagits fram med WideQuick Designer. WideQuick Runtime är förinstallerat på operatörsenheterna och presenterar användargränssnittet med tillhörande dynamik samt aktiverar kommunikationen med I/O moduler och OPC-servrar, loggning av mätvärden, larmövervakningen med mera.

WideQuick OPC server
För att andra system enkelt ska komma åt information i operatörsenheten levereras den alltid med WideQuick OPC Server. Den är en effektiv serverprogramvara som t.ex. ger överordnade system åtkomst till valda delar av datalagret åt Windowsprogram med OPC-klienter.

Databas
WideQuick HMI Panel levereras med en fri SQL-databas som kan konfigureras via WideQuick Control Center eller via en extern dator. Databasen kan till exempel användas för att lagra historisk data från WideQuick så att denna enkelt kan läsas från andra program med databasaccess.

Operativsystem
Det finns möjlighet att beställa operatörsenheterna för två olika operativsystem, Windows 10 IoT Enterprise alternativt Debian Linux. WideQuick är utvecklat för att kunna stödja flera olika operativsystem med en enkel överföring mellan systemen.

WideQuick Control Center
För att underlätta administrationen av operatörsenheterna innehåller alla ett verktyg för att enkelt konfigurera nätverksanslutningar, tid, inloggning, uppstartsläge, mottagning av nya projekt eller uppdatering av befintligt projekt med mera.

Hårdvara operatörsenhet
Samtliga WideQuick operatörsenheter bygger på en Panel PC eller Box PC som utvecklats av Kentima. Det finns flera modeller att välja bland med olika skärmstorlekar och processorer.