Skriptbibliotek - scFile

Det är viktigt att skriptbiblioteken importeras i nummerordning då vissa av biblioteken är beroende av varandra.
Download Software Kentima
2 - scFile
Format: zip 
Filstorlek: 1 kBFunktioner för att skriva och läsa till/från filer.