Nytt i Ethiris VMS 6.0

Bild till Ethiris 6.0

Ethiris version 6 innehåller en helt ny funktion för att skapa ett redundant system, kraftigt förbättrad prestanda samt flera andra viktiga nyheter som ger Ethiris en unik position på marknaden. Samtidigt som Ethiris version 6 är oerhört kraftfull är den mycket enkel att använda och kan med fördel också användas för mindre applikationer.

Här följer en beskrivning på de viktigaste nyheterna i version 6 av Ethiris:


Redundans

En av de stora nyheterna i version 6 är möjligheten till redundans. Ethiris kan fortsätta köra en anläggning utan funktionsbortfall även om en eller flera servrar går ned. Övriga servrar tar direkt över arbetet automatiskt från den server som går ner och klienterna kommer per automatik att hämta bilderna från rätt servrar. Redundansfunktionen i Ethiris kallas för ”Kluster” och innebär att flera Ethiris-servrar slås ihop till ett kluster som utåt sett beter sig som en ensam server.

Redundansfunktionen har stora fördelar som man kan dra nytta av, t.ex. enklare lastbalansering genom att en och samma konfiguration automatiskt kan distribueras över flera serverdatorer. Det blir också enklare att administrera en stor konfiguration i och med att den inte behöver delas upp på flera servrar. Allt detta sköter klustret automatiskt.

Optimering av visning av video

I Ethiris version 6 är visning av video optimerat vilket ger upp till 150 % högre prestanda. Det innebär att belastningen på klient- och serverdatorer minskar kraftigt med Ethiris version 6, alternativt kan betydligt fler kameravyer visas och/eller bildfrekvensen ökas. Graden av prestandaförbättring beror på aktuell datorhårdvara, kameraupplösning, bildfrekvens och videokomprimeringsmetod. Den största prestandaförbättringen märks för HD-kameror.

Intern serverövervakning

I mjukvaran finns en intern övervakning av Ethiris Server som upptäcker om något är fel och vid behov kan starta om Ethiris Server helt automatiskt. Tjänsten övervakar att programmet startar korrekt och är i drift, vilket innebär att eventuella stopp i inspelning av video kortas.

Fler nyheter i version 6:

• Förbättringar i Ethiris RTSP- och ONVIF-kamerastöd.
• Optimering av skriptmotorn för snabbare exekvering och hantering fullt ut av Unicodetecken.
• Optimering av sändningen av livebilder för att minska tidsspridningen mellan olika bilder. Det ger ett jämnare bildflöde och en bättre upplevelse av videovisning.
• Max antal kameror för en Premiumserver har ökats från 80 till 100 kameror.
• Ett nytt Debugfönster har skapats. Det innebär att man kan visa debugutskrifter från skript, vilket väsentligt underlättar felsökning av skript.
• Utökad funktionalitet i Watchfönstret. Man kan nu även uppdatera värden för olika variabler direkt i Watchfönstret. Även detta underlättar vid test och felsökning av olika funktioner i Ethiris.