Ethiris gör att övervakningen går som en dans på Den Norske Opera & Ballett

Den Norske Opera og Ballett

Med Kentimas mjukvara Ethiris Video Management Software kan Den Norske Opera & Ballett övervaka området både innanför operans väggar och runtomkring byggnaden.

Den Norske Opera & Ballett, ritad av det norska arkitektkontoret Snøhetta, stod färdig 2008 i Björvika som är ett gammalt hamnområde i Oslo. Totalt arbetar idag 615 personer på Den Norske Opera & Ballett. De som främst använder övervakningssystemet är vakterna och säkerhetschefen och de nyttjar Ethiris både i själva byggnaden och utanför, men även på deras lager. 
Efter att ha lämnat anbud på leverans, projektering och driftsättning fick Bravida Fire & Security uppdraget att installera Ethiris i nybyggnationen. Ethiris kan integreras med Bravidas egna system, Bravida Integra, genom kommunikation via OPC. 
Ethiris flexibla funktioner var avgörande för att tillgodose behovet på Den Norske Opera & Ballett och framförallt såg Bravida fördelarna med det starka stödet för OPC och att det var ett användarvänligt system. Det var också en stor fördel att det är en skandinavisk mjukvara och den professionella supporten för Ethiris gav stort övertag jämfört med andra mjukvaror för videoövervakning.


”Användargränssnittet i Ethiris är väldigt bra och lättanvänt. Dessutom underlättade det smarta konfigureringsverktyget vårt arbete”, säger Patrik Claes-son, Serviceleder Sikkerhet på Bravida Fire & Security.
 
Thore Næss är Drifts- og Sikkerhetssjef på Den Norske Opera & Ballett och har varit med under nybyggnationen av den vackra byggnaden. Installationen av Ethiris gick väldigt smidigt, man höll budgeten och tidsplanen gick precis som planerat. Thore håller med Patrik Claesson om Ethiris enkla användargränssnitt men vill också poängtera andra funktioner som är väldigt användbara. I den dagliga driften är en av de viktigaste funktionerna bland annat visning av inspelad video. 
De absolut största fördelarna med Kentimas VMS, jämfört med andras produkter, är dess unika funktioner, ett brett kamerastöd, stöd för ONVIF samt en hög kvalitet. Ethiris har dessutom ett inbyggt stöd för Unicode vilket gör att operatören när som helst kan byta språk. Thore är mycket nöjd med Ethiris och saknar inga funktioner i mjukvaran.
I dagsläget har Den Norske Opera & Ballett inga planer på att bygga ut eller utöka sin övervakning, men ett stort plus med Ethiris är att det är enkelt att ansluta fler kameror om behovet skulle uppstå, utan att det för den sakens skull medför stora kostnader. Det skal-bara systemet har klient/server arkitektur vilket innebär att det inte finns några gränser för hur många klienter man kan lägga till. Alla inblandade instämmer i att Ethiris är en högkvalitativ mjukvara som de gärna rekommederar.


”Vi tycker att Kentima ger ett utmärkt intryck, de uppfyller alla våra förväntningar och deras produkter fungerar mycket bra”, säger Thore Næss, Drifts- og Sikkerhetssjef Den Norske Opera & Ballett.