Bolagsöversikt

Kentima AB bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av avancerade produkter som är avsedda för säkerhets- och automationsbranschen. Inom Kentimas två affärsområden, Automation och Security, erbjuder de marknaden sex olika produktområden.


AFFÄRSIDÉ
Bolagets affärsidé är att utveckla, tillverka, marknadsföra och sälja produkter inom två affärsområden: Automation och Security. Gemensamt för produkterna är att de kommunicerar mot olika system för att därefter visualisera, lagra, övervaka och behandla information och bilder. Samtliga produktområden innehåller avancerade och kostnadseffektiva produkter som förenklar arbetet för systemintegratörer och slutanvändare. Det säkerställs att produkterna ständigt upprätthåller marknadens krav på hög kvaliteét, stor flexibilitet och mycket god stabilitet. Det i kombination med användarvänlighet, enkel integration med andra system och en attraktiv prisbild gör att produkterna är det självklara valet i viktiga projekt.

affärsmodell
Kentima har en affärsmodell som bygger på att försäljningen inom de två affärsområdena Security och Automation sker främst genom systemintegratörer, OEM-kunder och andra återförsäljare. Merförsäljning sker genom uppdateringsavtal, uppgraderingar av mjukvaror, supportavtal, utbildningar och olika konsulttjänster.

vision
Kentimas vision är att skapa attraktiva och konkurrenskraftiga produkter för övervakning och visualisering, avsedda för främst automations- och säkerhetsmarknaden. Genom en effektiv organisation, kunniga medarbetare, ett väl genomtänkt partnerprogram och en väl fungerande distribution ska bolaget utvecklas till ett lönsamt och väletablerat företag på både den svenska och internationella marknaden.

AFFÄRSOMRÅDET AUTOMATION:

WideQuick HMI/SCADA Software
WideQuick HMI/SCADA är en unik mjukvara som används för att skapa avancerade grafiska övervaknings- och presentationssystem inom automationsområdet. Bolagets målsättning är att det ska vara enkelt i alla led, från utvecklingsmiljö till användarvänlighet för slutanvändaren. Genom intuitiva funktioner och avancerad dynamik skapas flexibla och lättanvända användargränssnitt för olika typer av system.

Stort användningsområde
WideQuick HMI/SCADA har stora möjligheter för kommunikation med andra system och databaser. Detta tillsammans med de grafiska möjligheterna och den höga funktionaliteten ger ett mycket stort användningsområde. WideQuick HMI/SCADA finns idag installerat runt om i världen inom olika branscher och användningsområden, till exempel processindustri, tillverkningsindustri, fastighetsautomation, livsmedelsindustri, maskinstyrning och olika infrastrukturprojekt. WideQuick HMI/SCADA används även som överordnat system inom olika säkerhetsapplikationer.

Industridatorer
OE är namnet på Kentimas serie av industridatorer och består av olika Panel PC och Box PC. Alla modellerna är PC-kompatibla och framtagna för krävande industriell användning. För att uppfylla olika behov och krav från Bolagets kunder finns det möjlighet att välja bland flera olika modeller beroende på kraven för den aktuella applikationen.

Utvecklade för krävande miljöer
Alla OE-serierna är utvecklade med tuff, industriell miljö i fokus. Industridatorerna är designade i ett mycket kompakt och stryktåligt utförande med en kapsling helt i metall. Enheternas grunddesign är helt utan rörliga delar, det innebär att inga fläktar eller hårddiskar används. De är utvecklade för att användas under lång tid i tuff miljö utan driftsstörningar och därigenom får kunderna en mycket låg kostnad för underhåll och service.

OPERATÖRSPANELER, WIDEQUICK HMI PANEL
WideQuick HMI Panel är ett nytänkande inom operatörspaneler som öppnar nya möjligheter. Kentimas operatörspaneler är en förenklad kombination av mjukvaran WideQuick HMI/SCADA och någon av deras industridatorer. Snabbt, enkelt och kostnadseffektivt skapas en övervakning för en maskin eller process och operatören får ett användarvänligt, snyggt och avancerat användargränssnitt. Det är enkelt att integrera WideQuick HMI Panel i en befintlig anläggning.

Komplett och kostnadseffektiv
WideQuick HMI Panel är en produkt som kombinerar det bästa från Kentimas robusta industridatorer och mjukvaran WideQuick HMI/SCADA. Med en Panel PC och färdiginstallerad mjukvara sparas mycket tid vid konfigurering och installation, dessutom minskar kostnaden för hård- och mjukvara. Förutom operativsystemet Windows 7 Embedded levereras även operatörspanelerna med Linux.

AFFÄRSOMRÅDET SECURITY:

Video management SOFTWARE (VMS)
Ethiris VMS är en överordnad mjukvara för videoövervakning som är effektiv, flexibel, lättöverskådlig och enkel att använda. De grundläggande funktionerna är att ta emot video från kameror, visa livevideo och inspelat videomaterial. Den flexibla uppbyggnaden av Ethiris VMS gör att både användare och installatörer kan optimera funktionaliteten för det aktuella användningsområdet.

Användningsområden
Ethiris VMS innehåller ett stort antal funktioner för att skapa övervakningssystem med avancerad funktionalitet, det är en generell mjukvara som passar för flera olika användningsområden, från mindre installationer till mycket stora anläggningar. Ethiris VMS används bland annat inom transport, infrastruktur, skolor, köpcentrum, tillverkningsindustri, idrottsanläggningar, sjukhus, flygplatser och larmcentraler.

network video recorder (NVR)/Network Video client (NVC)
Med Ethiris Network Video Recorder (NVR) och Network Video Client (NVC) erbjuder vi alla som behöver en professionell videoövervakning ett brett urval av attraktiva produkter med hög funktionalitet, prestanda och kvalité. Vår målsättning är att systemintegratörer enkelt ska kunna välja de produkter som behövs för att skapa systemlösningar som uppfyller de krav som finns för respektive projekt och anläggning.

För att systemintegratören ska kunna skapa de lösningar som anläggningen kräver innehåller Ethiris flera kraftfulla och flexibla funktioner. En sådan funktion är Ethiris Cluster som ger Ethiris NVR till en självklar plats i säkerhetskritiska anläggningar med extra hög krav på stabilitet och tillförlitlighet. Möjligheten att välja olika modeller av Ethiris NVR och Ethiris NVC ger en unik möjlighet att skapa ett videoövervakningssystem i absolut världsklass.

Ethiris NVR-N Rack Solutions
Ethiris NVR-N Rack Solutions är framtaget för att förenkla konfigurering och installation av medelstora till mycket stora videoövervakningssystem. Alla ingående komponenter är noga utvalda för att säkerställa driften av den här typen av anläggningar. Systemet bygger på vår mjukvara Ethiris VMS som innehåller ett stort antal avancerade funktioner för effektiv videoövervakning. Systemet är uppbyggt med redundans i flera nivåer och erbjuder omfattande integrationsmöjligheter med andra säkerhetssystem. Allt detta innebär att Ethiris NVR-N Rack Solutions är den bästa lösningen för anläggningar där det ställs krav på ett driftsäkert system med hög funktionalitet, kvalité och prestanda.
 
Racklösningarna finns i tre grundserier med totalt 16 olika modeller och är dimensionerade för mellan 32 – 1 000 kameror för att täcka behov av olika storlekar på anläggningarna. Dessa är Serie S (Small), Serie M (Medium) och Serie L (Large). Samtliga racklösningar från Kentima har inbyggd redundans via Ethiris Cluster som ser till att anläggningen har full kapacitet även om en NVR skulle falla ifrån. Videolagringen har redundans genom att vara konfigurerad med RAID 5 eller RAID 6, allt efter slutkundens önskemål. Med de olika modeller av NAS vi erbjuder stödjer vi videolagring med upp till över en halv Petabyte (500 TB) användbar diskyta. Grundtanken är att racklösningen ska tillhandahålla allt som behövs i en videoövervakningsanläggning förutom själva kamerorna. 
 
PSIM SOFTWARE
WideQuick PSIM fungerar som en överordnad mjukvara som kommunicerar med ett stort antal olika system, exempelvis videoövervakning, passagesystem, brandlarm, inbrottslarm och andra säkerhets- och fastighetsautomationssystem. Vår PSIM-mjukvara möjliggör en total övervakningsplattform för integration och övervakning av olika säkerhetssystem. Mjukvaran presenterar relevant information i ett gemensamt användargränssnitt. Detta underlättar arbetet för operatören och ökar driftssäkerheten av systemen då det enbart används ett användargränssnitt oavsett antal underliggande säkerhetssystem. 

Användingsområden
Den inbyggda skalbarheten i WideQuick PSIM gör den lämplig i såväl stora applikationer, som exempelvis övervakning av städer, stora flygplatser, arenor och fängelser, som i mindre installationer. Alla system som behöver samla in information från två eller flera system och presentera den i ett gemensamt användargränssnitt, har nytta av en PSIM-lösning.