Olika systemlösningar för optimal funktion och prestanda

Varje anläggning är unik och ställer olika krav på ett videoövervakningssystem. Genom att kombinera olika modeller av Ethiris NVR och NVC får systemintegratören möjlighet att skapa ett system som uppfyller de varierande krav som finns på videoövervakning i olika anläggningar.

Kentima erbjuder marknaden tre olika serier av NVR/NVC/NVP med olika prestanda för olika behov. Serie 1 innehåller paneler för utanpåliggande väggmontage för visning av ett litet antal kameror samtidigt. Serie 1E passar bra i mindre till medelstora anläggningar med upp till 32 kameror. Serie 3 passar bra när man har behov av riktigt kraftfulla enheter för ett stort antal kameror eller för extra krävande applikationer.

NVR-1E har möjlighet att ansluta upp till 32 kameror och ha en intern videolagring upp till 22 TB. NVR-3 har plats för dubbla videolagringsdiskar och därmed upp till 44 TB. NVR-3 kan ansluta upp till 200 kameror. NVRN-3 är avsedda att lagra video på en extern NAS och har därför inga interna videolagringsdiskar. NVRN-3 kan ansluta upp till 200 kameror. NVRC-1E och NVRC-3 är avsedda att köra både Ethiris Server och Ethiris Client samtidigt. NVRC-1E kan ansluta upp till 12 kameror med upp till 22 TB intern videolagring och NVRC-3 och kan ansluta upp till 64 kameror med 22 TB intern videolagring.

NVC-1E är avsedd att köra Ethiris Client och kan ansluta 1 skärm. NVC-3-S och NVC-3-L4 är avsedda att köra Ethiris Client och kan ansluta upp till 2 respektive 4 skärmar.

Ethiris NVP är paneler med inbyggd touchskärm med olika skärmstorlek, upplösning och processoralternativ. Dessa är avsedda att köra Ethiris Client.

Här följer några utvalda exempel på systemlösningar med olika kombinationer av Ethiris NVR, Ethiris NVC och Ethiris NVP:

Mindre ”Allt-i-ett” system
NVRC-1E passar bra i ett mindre system där man endast vill ha en enhet i videoövervakningssystemet. Ethiris NVRC-1E är optimerad för att köra både Ethiris Server och Ethiris Client. Till NVRC-1E kan man ansluta upp till 12 kameror och 1 bildskärm.Mindre system med separat klient
Eftersom det är lämpligt att placera sin NVR i ett säkert utrymme använder man i det här exemplet en NVR-1E placerad i ett serverrum. Via nätverket ansluter man klienter på önskade arbetsplatser för att visa live och inspelad video. Man väljer valfri klientmodell baserat på vad som passar, t ex en NVC-3-S och en NVP-1-311.Mellanstora SYSTEM
I vårt tredje exempel finns det behov av att kunna se videomaterialet på flera olika operatörsplatser. Behövs endast en eller två bildskärmar används NVC-3-S och finns det behov av upp till fyra bildskärmar används NVC-3-L4. Både NVC-3-S och NVC-3-L4 kan hämta videomaterial från en eller flera NVR. Eftersom anläggningen har fler än 32 kameror används vår NVR-3 med möjlighet att ta emot information från upp till 200 anslutna kameror. Det finns möjlighet att köra alla NVR-3 som finns på anläggningen som ett Ethiris Cluster. Detta förenklar administration och konfiguration av systemet och ger möjlighet att bygga upp ett redundant system, kräver licensnivå Premium eller Universal nivå 6.Stora redundanta SYSTEM
Det finns egentligen ingen gräns för hur stora system det går att bygga med våra olika NVR- NVC- och NVP-modeller, förutom den bandbredd som finns tillgänglig i nätverket. I det här exemplet ser vi en anläggning med ett större antal NVRN-3.

NVRN-3 har ingen intern lagring eftersom den är avsedd att användas när video lagras externt, t.ex. på en NAS. Alla NVRN-3 körs som ett Ethiris Cluster och därigenom skapas ett redundant system med hög säkerhet och tillförlitlighet. Samtliga NVRN-3 är dessutom sammankopplade med en NAS. För att även få redundans på videolagringen har man valt en NAS där man kan köra till exempel RAID-5 eller RAID-6.

Ethiris Cluster finns tillgängligt i Ethiris VMS licensnivå Premium eller Universal nivå 6. Du kan själv bestämma nivån på redundans i systemet genom att köpa nödvändigt antal extra kameralicenser. Om en eller flera servrar i klustret går ner tar resterande servrar automatiskt över de kameror som den havererade servern (servrarna) hanterade. Återstående servrar behöver ha tillräckligt antal kameralicenser för att hantera alla kameror i systemet för att få maximal redundans.