Ethiris övervakar produktionen i Sapas anläggningar

Ethiris Supervises  Production in Sapa's Facilities

Sapa Profiler AB i Vetlanda är marknadsledande inom aluminiumprofiler i Sverige och har kunder i hela Europa. Det uppstod ett behov av att effektivisera produktionen och förenkla övervakningen för operatörerna varför Sapa Profiler valde att installera Kentimas Ethiris Video Management Software.

Vid valet av övervakningssystem låg fokus på att hitta en mjukvara som snabbt och smidigt kunde integreras med befintliga system i anläggningen. Ethiris har ett omfattande stöd för kommunikationsstandarden OPC och var därför överlägset på den punkten.

Mats Borneling, Automationstekniker på Sapa Profiler, ansvarade för projektet och för att kunna besluta om vilket system som var mest lämpat för deras projekt gjorde han tester på flera olika mjukvaror. Mats är imponerad över att Ethiris är användarvänligt även när man bygger komplexa system och de är mycket nöjda med resultatet.

”Ethiris möjligheter till integration med andra system är helt överlägsen,” säger Mats Borneling Automationstekniker, Sapa Profiler AB.

Produktionen pågår dygnet runt och Ethiris används både till kontinuerlig inspelning och händelseinspelning. Ett exempel på händelseinspelning är vid verktygsuppstart. Sapas egna överordnade system informerar om någonting är fel och då startar Ethiris automatiskt alla relevanta kameror och verktygsteknikerna kan lätt se vad som har hänt och snabbt göra justeringar. På så sätt blir det minimala stopp i produktionen.

Eftersom delar av produktionen sker högt upp i luften där det är svårt att kontrollera om något går fel har Ethiris förenklat teknikernas arbete avsevärt och hjälper dem att ta bättre beslut. Via operatörsstationerna i kontrollrummet har de nu mycket god överblick av allt som sker.

De kan även analysera produktionen genom att hämta lagrad video i Ethiris och koppla den till specifika händelser. Det används bland annat för att visa video i slowmotion så att de kan se exakt var ett fel uppstod och göra nödvändiga förändringar för att undvika att det upprepas.

”Kentimas produkter håller hög klass och Ethiris har bidragit till ökad säkerhet i vår produktion,” säger Mats Borneling Automationstekniker, Sapa Profiler AB.

Installationen av systemet gick smidigt och med Ethiris hade de möjlighet till att forma systemet efter projektets specifika behov. Mats tycker att det är ett stort plus att alla manualer och information finns tillgängligt på svenska.


Ladda ner success story (pdf) >>