Norra Djurgårdsstaden växer fram med ledande teknik

WideQuick is used at Stockholm Royal Seaport

År 2030 ska Norra Djurgårdsstaden stå klart, kanske ett av det mest spännande bostadsprojekten någonsin i Stockholm. Kentima är stolta över att kunna vara en del av byggprojektet med sitt överordnade säkerhetssystem där både WideQuick och Ethiris spelar en viktig roll.

Stockholms stad har anlitat Linköpings-företaget Servistik AB som är experter inom logistik. De planerar transporter tillsammans med byggherrarna för att skapa ett jämt och effektivt flöde.


För att tekniskt säkerställa att transporterna sker vid rätt tidpunkt har det därför tagits fram ett slottidssystem där inpasseringskoder endast fungerar vid en specifik tidpunkt, i en specifik grind och under särskilda förutsättningar.

Kravspecifikationen var tydlig redan från början när valet för övervakningssystem och passagesystem skulle väljas. Vällingby Låsservice tog i samarbete med Teletec Connect fram och presenterade en komplett systemlösning med funktioner som uppfyllde Servistiks efterfrågan och krav.

”WideQuick ger oss precis den flexibilitet vi behöver,” säger Thomas Walldof, Projektspecialist Teletec Connect AB.

 

Då systemet skall kopplas samman med olika affärssystem och planeringsverktyg uppstod ett behov av att hitta ett överordnat system som enkelt kan anpassas till applikationen och har goda kommunikations möjligheter. 

”Flexibiliteten och presentationsmöjligheterna gjorde WideQuick till det självklara valet,” säger Mathias Esselström, VD Vällingby Låsservice AB.

 

Valet föll på WideQuick eftersom programmet dessutom erbjuder stora möjligheter att bygga och anpassa det grafiska gränssnittet för verksamheten, samtidigt som flera underliggande system knyts samman.

Eftersom WideQuick även är fullt integrerat med Ethiris finns möjligheten att koppla samman kamerasystemet i det överordnade systemet. Ethiris gör det möjligt att manuellt styra grind- och dörröppningar från kontoret med hjälp av popup fönster på skärmarna och en enkel knapptryckning. All information lagras i programmet och detta används senare för bland annat fakturering där man får ut exakta slottider.
Detta är en stor tidsvinst, anser Cristina Aguilar på Servistik som arbetar med systemet.

Förutom att Cristina tycker att systemet är lätt att använda och förstå, är hon även imponerad över de skarpa och tydliga bilder som visas i systemet.

Ladda ner success story (pdf)