Finansiell kalender 2013 - 2023

KENTIMA HOLDING AB

 2023
2023-03-16
Bokslutskommuniké 2022  
2023-04-20
Årsredovisning 2022
2023-05-11
Delårsrapport Q1, januari-mars 2023
2023-05-16
Årsstämma 2023
2023-08-24
Halvårsrapport Q1-Q2, januari-juni 2023
2023-11-23
Delårsrapport Q1-Q3, januari-september 2023

 2022
2022-03-17
Bokslutskommuniké 18 månader, juli 2020-december 2021 
2022-04-21
Årsredovisning 18 månader, juli 2020-december 2021
2022-05-12
Delårsrapport Q1, januari-mars 2022
2022-05-19
Årsstämma 2022
2022-08-25
Delårsrapport Q2, april-juni 2022
2022-11-17
Delårsrapport Q3, juli-september 2022

 2021
2021-02-18
Halvårsrapport Q1-Q2, juli-december 2020
2021-05-19
Delårsrapport Q3, jan-mars 2021
2021-08-19
Delårsrapport 12 månader, juli 2020-juni 2021
2021-11-18
Delårsrapport 15 månader, juli 2020-sep 2021

 
 2020
2020-02-13
Halvårsrapport Q1-Q2, juli-dec 2019
2020-05-14
Delårsrapport Q3, jan-mars 2020
2020-09-17
Bokslutskommuniké 2019/2020 
2020-10-22
Årsredovisning 2019/2020
2020-11-12
Delårsrapport Q1, juli-sept 2020 
2020-11-19
Årsstämma Kentima Holding AB 2020

 
 2019
2019-02-14
Halvårsrapport Q1-Q2, juli-dec 2018
2019-05-16
Delårsrapport Q3, jan-mars 2019
2019-09-19
Bokslutskommuniké 2018/2019 
2019-10-24
Årsredovisning 2018/2019
2019-11-14
Delårsrapport Q1, juli-sept 2019 
2019-11-21
Årsstämma Kentima Holding AB 2019

 
 2018
2018-02-15
Halvårsrapport Q1-Q2, juli-dec 2017
2018-05-08
Delårsrapport Q3, jan-mars 2018
2018-09-20
Bokslutskommuniké 2017/2018
2018-10-25
Årsredovisning 2017/2018
2018-11-15
Delårsrapport Q1, juli-sep 2018
2018-11-20

Årsstämma Kentima Holding AB 2018


 
 2017
2017-02-16
Halvårsrapport Q1-Q2, juli-dec 2016
2017-05-11
Delårsrapport Q3, jan-mars 2017
2017-09-21
Bokslutskommuniké 2016/2017
2017-10-26
Årsredovisning 2016/2017
2017-11-16
Delårsrapport Q1, juli-sep 2017
2017-11-21

Årsstämma Kentima Holding AB 2017


 
 2016
2016-02-12
Halvårsrapport Q1-Q2, juli-dec 2015
2016-05-11

Delårsrapport Q3, jan-mars 2016

2016-09-15
Bokslutskommuniké 2015 / 2016
2016-10-14
Årsredovisning 2015 / 2016
2016-11-08
Delårsrapport Q1, juli-sept 2016
2016-11-10
Årsstämma Kentima Holding AB 2016

 2015
2015-02-06
Halvårsrapport Q1-Q2, juli-dec 2014
2015-05-12
Delårsrapport Q3, jan-mars 2015
2015-09-18
Bokslutskommuniké 2014 / 2015
2015-10-21
Årsredovisning 2014 / 2015
2015-11-04
Delårsrapport Q1, juli-sept 2015
2015-11-12
Årsstämma Kentima Holding AB 2015

 2014
2014-02-07
Halvårsrapport Q1-Q2, juli-december 2013
2014-04-29
Delårsrapport Q3, januari-mars 2014
2014-09-19
Bokslutskommuniké 2013 / 2014
2014-10-03
Årsredovisning 2013 / 2014
2014-11-05
Delårsrapport Q1, juli-september 2014
2014-11-06
Årsstämma Kentima Holding AB 2014

 2013
2013-09-20
Bokslutskommuniké 2012 / 2013
2013-10-10
Årsredovisning 2012 / 2013
2013-10-30
Delårsrapport Q1, juli-sept 2013
2013-10-31
Årsstämma Kentima Holding AB 2013