Ledande befattningshavare

Uppgifterna är uppdaterade per 2023-11-30

Kent Nilsson, f 62
Grundare och Ägare
CEO sedan 2000
 
Aktieinnehav i bolaget

785 000 A-aktier via bolag
7 269 430 B-aktier via bolag och stiftelse


Annsofi Andersson, f 72
CFO
 
Aktieinnehav i bolaget

107 000 B-aktier, eget innehav


Peter Andersson, f 65

Product Manager Security
 

Aktieinnehav i bolaget

95 000 B-aktier, eget innehav


Patrik Jeppsson, f 88
Development Manager WideQuick
 
Aktieinnehav i bolaget
10 000 B-aktier, eget innehav