Ledande befattningshavare

Uppgifterna är uppdaterade per 2021-08-31

Kent Nilsson, f 62
Grundare och Ägare
Verkställande Direktör sedan 2000
 
Aktieinnehav i bolaget

785 000 A-aktier via bolag
7 232 430 B-aktier via bolag och stiftelse


Annsofi Andersson, f 72
Ekonomichef
 
Aktieinnehav i bolaget

100 000 B-aktier, eget innehav


Peter Andersson, f 65
Produktchef Säkerhet
 
Aktieinnehav i bolaget
95 000 B-aktier, eget innehav