Ethiris VMS 13.0 – Nya tjänster med Universallicens

Ethiris 13.0

Den nya versionen av Ethiris VMS innehåller ett stort antal mycket spännande nyheter. Ladda gärna ned vår broschyr som beskriver alla nyheterna i Ethiris VMS 13.0. Nedan följer en kort översikt över vad som är nytt.

I den här versionen lanserar vi en helt ny licensmodell, Universal, i tillägg till den befintliga licensmodellen som kommer att vara kvar som ett alternativ. Universal kan ses som en tjänst i sig eftersom den är baserad på en månadsprenumeration. Utöver Universal släpper vi ytterligare en tjänst, Ethiris Access Service (EAS), som är en slags DNS-tjänst för att underlätta anslutning till Ethiris över internet.
 
Läs vidare för att få veta mer om dessa och flera andra nyheter i Ethiris 13.0.
 
Universal

Universal är en helt ny licensmodell som är baserad på en prenumerationsmodell med en månadsavgift i stället för en större engångsavgift. Modellen är väldigt flexibel på så sätt att användaren själv kan bestämma funktionsnivå och antal anslutna kameror i efterhand och när som helst under prenumerationsperioden ändra dessa. 

Universal kan användas i alla tänkbara anläggningar som vill köra Ethiris. Det kan vara både molnbaserade system som kör i en hostingmiljö som till exempel Microsoft Azure eller Amazon Web Services, men det kan lika gärna vara i en eller flera lokala datorer ute på en anläggning. Vi rekommenderar alltid en NVR från Kentima, men går även bra i vilken Windowsdator som helst med tillräcklig prestanda. 

 
Ethiris Access Service (EAS)
EAS är en helt ny, optimerad DNS-tjänst som Kentima tillhandahåller och som är inbyggd i Ethiris från och med version 13. Syftet är att underlätta anslutning från olika Ethirisklienter, till exempel Ethiris Mobile, mot Ethiris Server över internet även om den dator, där Ethiris Server kör, saknar en fast publik IP-adress.
 
Det är valfritt att använda EAS. Från och med version 13 av Ethiris finns funktionen inbyggd i både Ethiris Server och i Ethiris Mobile samt den vanliga Ethiris Client. Tjänsten är tillgänglig för alla licensnivåer i Ethiris, Free – Universal. Men för att kunna använda den måste man beställa en prenumeration av tjänsten.
 
Single Sign On (SSO)
SSO är en funktion för automatisk inloggning i Ethiris med den användare som redan är inloggad i Windows. Funktionen måste aktiveras i Ethiris Admin och är avstängd som standard. Även om SSO är aktiverad kan man logga in som vanligt i Ethiris Client om man vill logga in som en annan användare.
 
Automatisk export av video
Ibland kan operatörens arbete vara stressigt och det är lätt att glömma viktiga uppgifter. För att säkerställa att viktig video alltid blir exporterad har vi infört en möjlighet att via skript automatiskt exportera video från önskade kameror och tidsintervall. Om ljud spelats in kommer detta automatiskt att medfölja exporten. Det finns även möjlighet att exportera med variabelvärden som loggats inom det angivna tidsintervallet.
 
Andra nyheter i skript
Förutom den nya klassen ExportJob så finns det en del andra nyheter i skript i version 13. Ett par av dessa underlättar om man vill skicka mail med bifogade kamerabilder på ett flexibelt sätt. En annan handlar om datumhantering. Vi har även uppdaterat interaktionsobjekten så samtliga nu skickar onObjectClicked när operatören klickar på dem.
 
Skapa vyer i klienten
Som standard i Ethiris skapas all konfiguration via Ethiris Admin. Idén bakom detta är säkerhetsrelaterad eftersom man ofta vill skilja användarna av systemet från dem som administrerar systemet. Så den som använder Ethiris Client har normalt inte tillgång till att ändra i konfigurationen av systemet. Men det finns tillfällen där en operatör har behov av att skapa egna klientvyer med en uppsättning av kameror som för tillfället är intressanta. Detta gäller framför allt i verksamheter med aktiv övervakning där operatören aktivt arbetar med systemet i liveläge, t ex vid övervakning av läktare under en fotbollsmatch eller vid en demonstration på stan.
 
Därför inför vi nu en möjlighet att skapa nya klientvyer direkt i klienten och spara dessa för aktuell Windowsanvändare och aktuell klientkonfiguration på den lokala klientdatorn. Dessa vyer läggs upp som vyknappar efter de vyknappar som redan är definierade i förväg via Ethiris Admin. Vyerna kommer finnas kvar så länge man vill och kan raderas manuellt om så önskas.
 
Multipla instanser av Ethiris Server
En mycket spännande nyhet är möjligheten att köra flera instanser av Ethiris Server i en och samma dator. Det är speciellt användbart i olika hosting-scenarier där man vill låta flera kunder dela på samma hårdvara för att kunna skapa en kostnadseffektiv lösning. Varje instans är helt isolerad från de andra instanserna och man kan enkelt göra konfigurationsförändringar för en kund utan att det påverkar de andra.
 
Larmfilter
Falsklarm kan vara ett stort och kostsamt problem, inte minst i en larmcentral där operatörerna lägger mycket tid på att verifiera varje larm, såväl falska som äkta. Genom att addera extra villkor för när larmen ska aktiveras i Ethiris skript kan man minska falsklarmen. Med Ethiris har man länge kunnat skräddarsy sin anläggning genom den mycket flexibla och kraftfulla skriptmotorn. Genom åren har vi samlat på oss erfarenheter om hur skript används ute på alla de anläggningar som kör Ethiris och när vi ser återkommande mönster försöker vi införa direkta funktioner så våra kunder inte behöver skripta i onödan. Denna gång har vi infört ett larmfilter som gör det enkelt att minska falsklarmen utan att behöva ge sig in i skriptens underbara värld.
 
Optimeringar
Alla vill ha tillgång till snabba och effektiva verktyg i sitt dagliga arbete. Motsatsen skapar frustration och irritation. Därför är vi måna om att optimera Ethiris så mycket som möjligt och har genom åren lanserat tusenfaldiga prestandaförbättringar inom vissa områden. I version 13 har vi gjort stora insatser i hanteringen av användargrupper i en domän och Ethiris kan nu hantera tiotusentals domänanvändargrupper utan fördröjning. Ethiris tenderar att användas i allt större system och ett annat exempel på optimering i version 13 är vid uppstart och omladdning av Ethiris Client i stora konfigurationer med ett stort antal inkopplade Ethiris Server.
 
Förbättrad larmhantering
Vi har infört ett nytt summalarm för larmgrupper som kompletterar det andra befintliga summalarmet på ett sätt som gör att det nu är lättare att få användning av summalarm i praktiken. Den nya versionen innehåller också förbättringar av operatörslarm som vi införde i förra versionen av Ethiris. Slutligen har vi förbättrat hanteringen av system där fler än en Ethiris Admin är ansluten mot en och samma Ethiris Server.


Ladda ner Ethiris VMS broschyren Nyheter 13.0 >>