Om Kentima

About Kentima

Kentima är ett innovativt företag som utvecklar, tillverkar och säljer avancerade produkter för automations- och säkerhetsbranschen. Våra kunder ställer mycket höga krav på tillförlitlighet, funktionalitet och integrationsmöjligheter vilket även ställer höga krav på oss som produktutvecklande företag. Vår höga kvalitet återspeglas i de unika, kostnadseffektiva och flexibla produkter vi utvecklar och levererar.

Vår affärsidé är att utveckla högkvalitativa produkter som har möjlighet att kommunicera mot olika system för att därefter visualisera, lagra, övervaka och behandla information och bilder. Vår försäljning sker främst via systemintegratörer, OEM-kunder och andra återförsäljare.

 

Våra produktområdeN:


Kentima Automationsprodukter   Kentima Securityproducts

  HMI/SCADA SOFTWARE

  VIDEO MANAGEMENT SOFTWARE
  INDUSTRIAL COMPUTERS

  NVR/NVC/NVP
  OPERATOR PANELS/BOXES

  NVRN Rack Solutions
    


  PSIM SOFTWARE