Ethiris VMS 14.2 – Full koll på din anläggning!

Den nya versionen av Ethiris VMS innehåller bland annat en uppdaterad version av Ethiris SDK för djup integration med andra system. Ladda gärna ned vår broschyr som beskriver denna och alla andra nyheter i Ethiris VMS 14.2. Nedan följer en kort översikt över vad som är nytt.

I den här versionen har vi arbetat vidare med Ethiris SDK och kan nu presentera helt nya objekt för hantering av video vilket kommer att underlätta implementationen av videofunktioner i andra system.

Vi har tagit fram en komplett lösning för övervakning av Ethiris NVRN Rack som vi kallar Ethiris Monitoring Dashboard (EMD). Via EMD kan man övervaka all utrustning i ett Ethiris Rack både lokalt vid racket och på distans via en webbläsare.

Läs vidare för att få veta mer om dessa och flera andra nyheter i Ethiris 14.2.

Uppdaterat SDK
Med de nya objekten CameraView och ViewerControl är det enklare än någonsin att skapa avancerad videofunktionalitet i ett system som integreras med Ethiris VMS. Via CameraView-objektet får man tillgång till live- och inspelad video, ljud och PTZ-styrning som alla är inbyggda i objektet för enkel hantering. Med ViewerControl-objektet kan man synkronisera flera CameraView-objekt för att till exempel starta livevisning samtidigt på flera kameror.

Det finns numera stöd för Ethiris Access Service (EAS) i Ethiris SDK, vilket innebär att man kan ansluta till ett Ethirissystem via ett EAS-namn i stället för att behöva ange en IP-adress som potentiellt ändras över tid.

Nya statistikvariabler
I Ethiris VMS 14.2 har vi utökat datalagret med ett stort antal variabler för information om till exempel nätverkstrafik, lagring och UPS-data. Denna information kan användas internt i Ethiris, till exempel för att generera larm vid vissa givna kriterier, eller så kan informationen överföras till externa system. Ett sådant exempel är Ethiris Monitoring Dashboard.

Ethiris Monitoring Dashboard
Ethiris Monitoring Dashboard (EMD) är en helt ny WideQuickapplikation som används för att övervaka utrustningen i ett Ethiris Rack med ett antal Ethiris NVRN, switch, NAS och UPS. EMD kan köras direkt i en Ethiris NVP (Network Video Panel) lokalt i racket, alternativt i en boxdator i racket. Eftersom EMD är tillgänglig som en webbapplikation kan man även övervaka sitt rack på distans via en webbläsare.

Automatisk tidsjustering
I ett videoövervakningssystem är det oerhört viktigt att samtliga klockor i systemets olika delar är synkade. Annars blir det mycket förvirrat när man i efterhand ska försöka reda ut när olika händelser inträffade. För att undvika problem med klockor som visar olika tid i ett Ethirissystem ställer Ethiris Server automatiskt tiden i kameror som är anslutna via ONVIF, vilket är det normala sättet att ansluta kameror på. I samband med detta ser Ethiris Server även till att kamerorna pekar på Ethiris Servers NTP-Server. På så sätt hålls kamerornas klockor synkade med Ethiris Server framgent.

För att dessutom se till att klockorna stämmer med verkligheten bör man i sin tur synka Ethiris Servers klocka med en extern NTP-Server.

Larm för tidsdiff
Det är naturligtvis också viktigt att de olika Ethirisenheterna, servrar och klienter, i ett system har synkade klockor. Vi har nu infört ett larm som aktiveras om tiden mellan två enheter i systemet skiljer mer än 30 sekunder. Larmet visas i samtliga anslutna klienter, även mobilklienter. På så vis får man reda på problemet och kan snabbt åtgärda det.

Förbättrad säkerhet
I Ethiris VMS sker all kommunikation mellan olika Ethirisenheter krypterad för att säkerställa integriteten av kommunicerade data. I den nya versionen av Ethiris VMS har vi höjt säkerheten ytterligare genom att använda ett ännu tuffare chiffer och TLS 1.3 som standard. Om någon Ethiriskomponent i systemet är äldre än 14.2 sker automatiskt en förhandling mellan klient och server där det tuffast möjliga chiffer som stöds av båda sidor väljs för kryptering.

Testmail från Admin
Nu har vi infört en knapp för att skicka ett testmeddelande via e-post direkt under inställningarna för e-post i Ethiris Admin. På så sätt kan man direkt testa att samtliga uppgifter är korrekt ifyllda utan att behöva skapa ett skript i Ethiris för att skicka testmeddelande.

Förbättringar i skript
Ethiris Cluster är en enormt kraftfull funktion som med minimal insats skapar ett stabilt redundant system med ett antal Ethiris Servrar. I 14.2 har vi lagt till ett samlingsobjekt (Collection) i Ethiris skript för att kunna iterera över klustermedlemmarna i ett kluster och därigenom få tillgång till alla variabler i respektive medlem som till exempel namn och aktuell status.

Vi har även förbättrat skriptbiblioteket för SNMP som numera även kan hämta aktuell information från switchar från HP.

Ladda ner Ethiris VMS broschyren Nyheter 14.2 >>