Styrelse

Uppgifterna är uppdaterade per 2023-08-31

Styrelsen består för närvarande av tre (3) ledamöter och en (1) suppleant. Styrelseledamöterna Jens Kinnander och Peter Ahlgren är oberoende i förhållande till Huvudägarna, Bolaget och Bolagets ledning. Styrelseledamoten Kent Nilsson är CEO i Bolaget och är genom eget bolag huvudägare i Bolaget och representerar huvudägaren (Dewani AB) i Bolaget. Styrelsesuppleant Annsofi Andersson är CFO i Bolaget.

 
Jens Kinnander, f 72
Roll i styrelsen
Ordförande sedan 2012

Huvudsaklig sysselsättning
Advokat och partner på Kinnander Advokatbyrå AB
 
Utbildning
Jur kand, civ ek

Övriga styrelseuppdrag
-
 
Tidigare anställningar
Advokatfirman Delphi, Advokat och partner (2016-2021)
Advokatfirman Glimstedt, Partner (2009-2016)
Sony Ericsson, Senior Legal Counsel, Head of Compliance (2007-2009)
Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Advokat (2000-2007)

Aktieinnehav i bolaget
100 000 B-aktier
 
Peter Ahlgren, f 50
Roll i styrelsen
Styrelsemedlem sedan 2015

Huvudsaklig sysselsättning
Senior rådgivare och styrelseuppdrag genom eget företag, Triple 8 AB
Senior Partner, WISER Asia, Guangzhou China

Utbildning
Civ.ing Industriell ekonomi

Övriga styrelseuppdrag
Triple 8 AB

Tidigare anställningar
Triple 8 AB, Rådgivare, Managementuppdrag och styrelseuppdrag (2004-)
Cardo Door, Regional Director Europe and Asia, Koncernledning, Malmö (1999-2004)
Gambro AB, Marknadsdirektör, Regional Director Central & Eastern Europe och Regional
Director Asia Pacific, Lund och Hong Kong  (1987-1999)
Alfa Laval AB, olika höga chefsroller, Lund och London (1978-1987)

Aktieinnehav i bolaget
43 466 B-aktier

 
Kent Nilsson, f 62
Roll i styrelsen
Styrelsemedlem sedan 2000

Huvudsaklig sysselsättning
CEO Kentima Holding AB

Utbildning
Ingenjör, Elektronik

Övriga styrelseuppdrag
Dewani AB
Piveta Fastigheter AB
Kentima Control R&D AB
Kentima AB

Tidigare anställningar
Kentima AB (1994 -)
Basi Data / Kentima (1987-1993)
Basi Instrument (1982-1986)

Aktieinnehav i bolaget
785 000 A-aktier via bolag
7 259 430 B-aktier via bolag och stiftelse