Styrelse

Uppgifterna är uppdaterade per 2024-03-31

Styrelsen består för närvarande av tre (3) ledamöter och en (1) suppleant. Styrelseledamöterna Jens Kinnander och Peter Ahlgren är oberoende i förhållande till Huvudägarna, Bolaget och Bolagets ledning. Styrelseledamoten Kent Nilsson är CEO i Bolaget och är genom eget bolag huvudägare i Bolaget och representerar huvudägaren (Dewani AB) i Bolaget. Styrelsesuppleant Annsofi Andersson är CFO i Bolaget.

 
Jens Kinnander, f 72
Roll i styrelsen
Ordförande sedan 2012

Huvudsaklig sysselsättning
Advokat och Partner på Kinnander Advokatbyrå AB
 
Utbildning
Jur kand, civ ek

Övriga styrelseuppdrag
Kinnander Advokatbyrå AB
 
Tidigare anställningar
Advokatfirman Delphi, Advokat och Partner (2016-2021)
Advokatfirman Glimstedt, Advokat och Partner (2009-2016)
Sony Ericsson, Senior Legal Counsel, Head of Compliance (2007-2009)
Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Advokat (2000-2007)

Aktieinnehav i bolaget
100 000 B-aktier
 
Peter Ahlgren, f 50
Roll i styrelsen
Styrelsemedlem sedan 2015

Huvudsaklig sysselsättning
Senior rådgivare och styrelseuppdrag genom eget företag, Triple 8 AB
Senior Partner, WISER Asia, Guangzhou China

Utbildning
Civ.ing Industriell ekonomi

Övriga styrelseuppdrag
Triple 8 AB

Tidigare anställningar
Triple 8 AB, Rådgivare, Managementuppdrag och styrelseuppdrag (2004-)
Cardo Door, Regional Director Europe and Asia, Koncernledning, Malmö (1999-2004)
Gambro AB, Marknadsdirektör, Regional Director Central & Eastern Europe och Regional
Director Asia Pacific, Lund och Hong Kong  (1987-1999)
Alfa Laval AB, olika höga chefsroller, Lund och London (1978-1987)

Aktieinnehav i bolaget
43 466 B-aktier

 
Kent Nilsson, f 62
Roll i styrelsen
Styrelsemedlem sedan 2000

Huvudsaklig sysselsättning
CEO Kentima Holding AB

Utbildning
Ingenjör, Elektronik

Övriga styrelseuppdrag
Dewani AB
Piveta Fastigheter AB
Kentima Control R&D AB
Kentima AB

Tidigare anställningar
Kentima AB (1994 -)
Basi Data / Kentima (1987-1993)
Basi Instrument (1982-1986)

Aktieinnehav i bolaget
785 000 A-aktier via bolag
7 269 430 B-aktier via bolag och stiftelse