Styrelse

Uppgifterna är uppdaterade per 200331

Jens Kinnander, f 72
Roll i styrelsen
Ordförande sedan 2012

Huvudsaklig sysselsättning

Advokat och partner på Advokatfirman Delphi
 

Utbildning
Jur kand, civ ek

Övriga styrelseuppdrag
BrainCool AB (publ)
LUGI Tennisförening
 
Tidigare anställningar
Advokatfirman Delphi, Advokat och partner (2016-)
Advokatfirman Glimstedt, Partner (2009-2016)
Sony Ericsson, Senior Legal Counsel, Head of Compliance (2007-2009)
Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Advokat (2000-2007)
Swedish Match, Legal Counsel (2003-2004)

Aktieinnehav i bolaget

100 000 B-aktier


 
Peter Ahlgren, f 50
Roll i styrelsen
Styrelsemedlem sedan 2015

Huvudsaklig sysselsättning
Senior rådgivare och styrelseuppdrag genom eget företag, Triple 8 AB

Utbildning
Civ.ing Industriell ekonomi

Övriga styrelseuppdrag
ArcAromPure
Sweden-China Trade Council

Tidigare anställningar
Triple 8 AB, Rådgivare, Management uppdrag och styrelseuppdrag (2004-)
Cardo Door, Marknadsdirektör och koncernledning, Malmö (1999-2004)
Gambro AB , Chef Gambro Asia Pacific , Lund och Hong Kong  (1987-1999)
Alfa Laval AB, olika chefsroller, Lund och London (1978- 1987)

Aktieinnehav i bolaget
25 000 B-aktier

 
Kent Nilsson, f 62
Roll i styrelsen
Styrelsemedlem sedan 2000

Huvudsaklig sysselsättning
VD Kentima Holding AB

Utbildning
Ingenjör, Elektronik

Övriga styrelseuppdrag
Dewani AB
Piveta Fastigheter AB
Kentima Control R&D AB
Kentima AB

Tidigare anställningar
Kentima AB (1994 -)
Basi Data / Kentima (1987-1993)
Basi Instrument (1982-1986)

Aktieinnehav i bolaget
785 000 A-aktier via bolag
7 159 430 B-aktier via bolag och stiftelse