Success Stories 

Tillsammans med våra samarbetspartners tar vi fram success stories över framgångsrika projekt som våra partner har genomfört med produkter från Kentima.

Våra produkter finns installerade inom ett stort antal branscher över hela världen; köpcentrum, gruvor, processindustri, fastigheter, sportarenor, tillverkningsindustri, butiker, flygplatser, maskinstyrning, järnvägsstationer och sjukhus. Här kan ni läsa mer om några av alla våra framgångsrika projekt.


Ett lyft för Kungsfågeln med WideQuick HMI-paneler

Gymnasiebyn Kungsfågeln i Luleå Kommun var i behov av en modernisering av utrusningen för styr och övervakning av byggnaden. Nordkonsult El & Automation i Luleå AB levererade elva WideQuick HMI-paneler från Kentima med fastighetskonceptet WideQuick BMS installerat.

Läs mer >>

Moderna WideQuick HMI-paneler bevarar det gamla

AB Stureby Styr & Reglerservice, som är partner till Kentima, beslutade att Kentimas operatörspaneler WideQuick HMI Panel var det som skulle möta dessa höga krav på rätt klimat.

Läs mer >>

Badanläggningar fylls med WideQuick HMI Panel och OE Industridatorer

Utöver de 15 anläggningar som redan driftsats, byggs just nu två nya badhus som kommer att bli bland de största kommunala badhusen i Sverige, där Kentimas produkter har en central punkt i systemet.

Läs mer >>

Ethiris löser porttelefoni för hörselskadade

TKK Stockholm Security Installation AB har valt Ethiris NVP311 för att lösa utmaningarna med porttelefoni för de hörselskadade på Nyängens gruppbostad.

Läs mer >>

WideQuick PSIM - ett överordnat säkerhetssystem

I Mälarenergis anläggning finns ett överordnat säkerhetssystem för passage/larm- och kameraövervakning, med produkter från Kentima.

Läs mer >>

Leksands Knäckebröd
En komplex produktionsmiljö knäcker inte Ethiris VMS

Dalarnas Säkerhets System AB (DSS), har installerat Kentimas Ethiris Video Management Software och utvalda kameror hos Leksands knäckebrödsfabrik.

Läs mer >>

WideQuick HMI-paneler ger brandmännen värme, ventilation och kyla.

Kentimas mjukvara WideQuick BMS, tillsammans med 6st WideQuick HMI-paneler H516H, styr räddningsstationen på ca 9 500kvm.

Läs mer >>

En tryggare stad med marknadsledande teknik från Kentima

Runt om i Helsingborgs kommun finns ett 50-tal anläggningar med Ethiris Server som tillsammans med ett 1 000-tal kameror kontinuerligt övervakar staden. Projektet är uppbyggt av Ethiris VMS och WideQuick PSIM från Kentima.

Läs mer >>

På hal is i Vasaparken med WideQuick HMI/SCADA

Francks Kylindustri i Stockholm AB presenterade en lösning med Kentimas WideQuick HMI/SCADA, och fick leverera.

Läs mer >>

WideQuick SCADA övervakar Östersjöns klimatsmartaste hamn

Automation i Trelleborg AB (AiT) har implementerat WideQuick SCADA för att migrera från ett äldre system samt att visualisera utrustning som omfattas av Trelleborgs hamns ombyggnad.

Läs mer >>