Success Stories 

Tillsammans med våra samarbetspartners tar vi fram success stories över framgångsrika projekt som våra partner har genomfört med produkter från Kentima.

Våra produkter finns installerade inom ett stort antal branscher över hela världen; köpcentrum, gruvor, processindustri, fastigheter, sportarenor, tillverkningsindustri, butiker, flygplatser, maskinstyrning, järnvägsstationer och sjukhus. Här kan ni läsa mer om några av alla våra framgångsrika projekt.


Säkra din anläggning med Ethiris VMS och SOS Alarm

Med Ethiris VMS förebyggs brott, skadegörelse och olyckor. Genom att ansluta valda kameror från Ethiris VMS till SOS Alarms kameratjänst förstärks övervakningen.

Läs mer >>

Silja Europa väljer WideQuick för spänningens skull

Silja Europa, Östersjöns största kryssningsfartyg, har valt WideQuick HMI/SCADA för övervakning och kontroll av högspänningsanslutningssystemet (HVSC) på land.

Läs mer >>

Fullträff med OE Industridatorer

Odin Target AB, leverantör av fullskaliga skjutbanor för specialstyrkor inom Polis- & Försvarsmakt, installerar löpande OE Industridatorer från Kentima i sina projekt.

Läs mer >>

Ökad komfort i Vadstena med WideQuick HMI/SCADA

WideQuick SCADA Premium med fastighetskonceptet WideQuick BMS används med framgång för effektiv drift av fastigheterna i Vadstena, vars totalyta uppgår till ca 140 000 kvm.

Läs mer >>

Dollar kräver videoövervakning i världsklass - Ethiris NVR

DollarStore har valt Ethiris VMS och Ethiris NVR när övervakningssystemet uppgraderas. Resultatet blir ett system i absoluta världsklass där grunden är en stabil plattform som är enkel att använda.

Läs mer >>

På hög höjd med Ethiris VMS

GKB har med hjälp av Ethiris Video Management Software (VMS) från Kentima skapat en smart och innovativ lösning för att undvika brandrelaterade olyckor i vindkraftverk.

Läs mer >>

Ett lyft för Kungsfågeln med WideQuick HMI Panels

Gymnasiebyn Kungsfågeln i Luleå Kommun var i behov av en modernisering av utrusningen för styr och övervakning av byggnaden. Nordkonsult El & Automation i Luleå AB levererade elva WideQuick HMI-paneler från Kentima med fastighetskonceptet WideQuick BMS installerat.

Läs mer >>

Moderna WideQuick HMI-paneler bevarar det gamla

AB Stureby Styr & Reglerservice, som är partner till Kentima, beslutade att Kentimas operatörspaneler WideQuick HMI Panel var det som skulle möta dessa höga krav på rätt klimat.

Läs mer >>

Badanläggningar fylls med WideQuick HMI Panel och OE Industridatorer

Utöver de 15 anläggningar som redan driftsats, byggs just nu två nya badhus som kommer att bli bland de största kommunala badhusen i Sverige, där Kentimas produkter har en central punkt i systemet.

Läs mer >>

Ethiris löser porttelefoni för hörselskadade

TKK Stockholm Security Installation AB har valt Ethiris NVP311 för att lösa utmaningarna med porttelefoni för de hörselskadade på Nyängens gruppbostad.

Läs mer >>