En komplex produktionsmiljö knäcker inte Ethiris VMS

Leksands Knäckebröd

Dalarnas Säkerhets System AB (DSS), har installerat Ethiris Video Management Software och utvalda kameror hos Leksands knäckebrödsfabrik. Syftet med installationen är främst för att övervaka in- och utlastningshallen, portarna och lastbryggorna.

Sedan 1817 har familjen bakat knäckebröd i Häradsbygden. Deras historia började med Jakobs Karin, gammelfarmors mormor, som var en duktig bagarkulla. Leksands Knäckebröd bakar med rena råvaror som vuxit så nära bageriet som möjligt, inga tillsatser eller andra bagerihjälpmedel. Vattnet kommer från en egen källa under bageriet. Miljön är viktig för Leksands Knäckebröd och de är fossilfria sedan 2013 och återanvänder all el minst en gång. Genom kontinuerliga förbättringar är produktionskapaciteten nu 250 000 brödkakor/dygn, ca 8000 ton knäckebröd per år.

Dalarnas Säkerhets System AB grundades 1991 och är ett fristående säkerhetsföretag som ser personlig samverkan och hög kvalitet som en förutsättning i relationerna med sina kunder. DSS erbjuder sina kunder tjänster, leverantörsoberoende produkter och kompletta säkerhetslösningar. Det innebär att kunden erbjuds en helhetslösning med allt från projektering till larmmottagning och väktarinsats via en och samma leverantör.

Anläggningen på Leksands Knäckebröd behövde ett säkerhetssystem för att övervaka in- och utlastning vid portarna. DSS valde då att installera ett videoövervakningssystem bestående av Ethiris VMS och utvalda kameror som kamerabevakingssystem. Anledningen till övervakningen är att det finns krav från Tullverket att det som sker vid in och utlastningen måste övervakas, i syfte att förhindra smuggling, terrorism med mera.”Ethiris är en mycket användarvänlig och driftsäker produkt som är lätt att bygga ut med tanke på den enorma skalbarheten i systemet.” säger Glenn Risander, behörig Ingenjör Kamerabevakningssystem/Projektledare, Dalarnas Säkerhets System AB.


DSS rekommenderade Kentimas Ethiris VMS eftersom att kunden hade höga krav på driftsäkerhet, användarvänlighet och möjlighet till integration med andra säkerhetssystem. Det är många funktioner som måste fungera tillsammans, såsom brandlarm, inbrottslarm och styr med mera. Ethiris VMS är bäst lämpat eftersom att plattformen är väl lämpad för stora SCADA-system även för produktionsmiljö. Ethiris är integrerat med ett säkerhetssystem från RCO. Det innebär att systemen utbyter information om larmsignaler, t.ex. triggar ”Utlöst inbrottslarm” Ethiris VMS som då startar inspelning av relevanta kameror. Med hjälp av Ethiris funktion ”Motion Detection” kan man avgränsa specifika områden i bilden och inom det området trigga larm vid rörelse. Det gör att personalen kan arbeta i närheten utan att generera ett larm.”Vi är en kund som ställer höga krav på våra leverantörer och säkerhetssystemen som vi använder. Med tjänster från Dalarnas Säkerhets System AB och Ethiris kamerabevakningssystem från Kentima AB har vi uppfyllt våra krav, önskemål och behov.” säger Håkan Heineman, Produktionschef, Leksands Knäckebröd AB.


En annan sak som är viktigt att poängtera är ”Upptiden” i Ethiris, dvs Ethiris servertjänst, systemet har varit igång sedan driftsättningen januari 2021 utan serverstopp. Det påvisar driftsäkerheten i Ethiris och att det är ett mycket stabilt system, tillägger Håkan Heineman.