Automation Solutions

Trafiksystem

WideQuick HMI/SCADA används för att skapa driftssäkra och effektiva system för trafikövervakning. Till exempel viktig information som presenteras på olika kontrollplatser, övervakning av broar och tunnlar, ekodukter och andra viltpassager med mera.

Operatören kan enkelt och effektivt generera flera olika typer av rapporter och diagram i Excel- eller PDF-format.

WideQuick har stora möjligheter att kommunicera med olika typer av utrusning via OPC UA och Modbus, samt via en valfri OPC DA server.

WideQuick HMI/SCADA innehåller ett stort antal funktioner till exempel larmhantering, databaskommunikation, rapportering och en mängd andra funktioner för att skapa en effektiv övervakning med ett intuitivt användargränssnitt.

Vi erbjuder också ett stort urval av robusta industridatorer och operatörsenheter med olika egenskaper, avsedda för olika branscher och varierande miljöer där anläggningarnas olika behov ställer unika krav på enheterna.


MER INFORMATION OM VÅRA PRODUKTER
Försäljningen av våra produkter sker via våra partner som är systemintegratörer, OEM-kunder, konsulter eller installatörer som konfigurerar och levererar våra produkter till olika slutanvändare. Läs mer under Produkter eller ladda ner broschyrer och datablad under Download. Är du slutkund kan du kontakta oss för mer information om våra produkter eller till närliggande partner.

BLI PARTNER
Är du systemintegratör, OEM-kund, konsult eller installatör och ännu inte är partner till Kentima är du välkommen att kontakta oss eller skicka in en ansökan om att bli partner under Partner.