Badanläggningar fylls med WideQuick HMI Panel och OE Industridatorer

Automations Teknik i Lidköping, AtLid, har driftsatt över 15 badhusanläggningar med Kentimas produkter. Med WideQuick HMI-Panel och OE Industridatorer styrs stora delar av vattenreningsprocessen och utvalda delar synliggörs för badhuspersonalen.

Automations Teknik i Lidköping, AtLid, startades 2013 och består av ca 20 medarbetare. AtLid är byggt på fascinationen och intresset för hur automatisering av industriella processer kan stärka kundernas produktion och tillverkning. Idag är det ett företag som med bredd, djup och expertkunskap inom en rad olika områden och branscher inom automatisering. De ger svensk industri möjlighet att använda AI, tillverkningsteknologier och processindustriell IT på ett nytt sätt.

Enwa Water Technology i Sverige är en komplett leverantör av badanläggningar för offentligt bruk, allt noga utvalt för att passa de högt ställda kvalitetsnormer som finns i branschen.

Enwa Control är ett utvecklingskoncept som började 2017 då AtLid fick i uppdrag av Enwa att ta fram ett nytt styrsystem för deras vattenrening för offentliga badhus. Sedan dess har det driftsatts över 15 st anläggningar där Kentimas produkter är en central punkt i systemet.

”Kentima och WideQuick ger oss möjligheten att utveckla våra SCADA-miljöer precis så som vi vill ha dem”, säger Fredrik Lööf, Divisionschef Bad, Enwa Water Technology AB.

Just nu arbetar AtLid och Enwa med två stora projekt där Linköpings kommun och Kristianstad kommun är slutkund. Dessa kommer att bli två av de största kommunala badhusen i Sverige och de skall stå klara hösten 2022.

På varje anläggning finns Kentimas HMI-paneler, H621, som sköter flertalet tidskanaler, dels för SMS-larmhantering, start tider för diverse aktiviteter så som bubbelpooler, vågmaskiner, leklandskap och schemaläggning för bakspolning.

”Kentimas HMI-paneler är förinstallerade med WideQuick vilket är supersmidigt då vi endast behöver lägga in våra projekt för att komma igång”, säger Albin Larsson-Pierre, Projektledare, AtLid.

Det finns även en EcoDrift funktion som kontrollerar vattenkvalitén och när den är inom angivna gränsvärden så styrs flöden och uv-ljus ner så att pumparna inte går för fullt på nätter och när det är låg belastning, detta görs för att spara energi. Systemet styr helheten i vattenreningsprocessen så som temperatur, klor och pH halt, uv-ljus, flöde och backspolning av filter.

Det används också en OE316 panel som en remote ”badmästarpanel” för att synliggöra vissa valda delar för badhuspersonalen. De har även installerat WideQuick Remote på Surface-plattor för att driftteknikerna som sköter anläggningen ska få en mobil arbetsplattform. Hos Enwa finns en supportdator med en Runtimelicens som möjliggör att man på ett överskådligt sätt kan öppna en Remote Client på de anläggningarna som behöver support.

”WideQuick är en mycket effektiv mjukvara. Det är enkelt att via CSV-filer importera tagg- och larmlistor som gör att vi sparat väldigt mycket tid”, lägger Albin till.

Tack vare den höga kvalitén, skärmarnas tydliga skärpa och WideQuick´s öppenhet i utvecklingsprogrammet kan AtLid ta fram de funktioner som efterfrågas av kunderna. Mjukvaran är dessutom stabil och smidig att jobba med, och det finns dessutom möjlighet till ett nära samarbete eftersom produkten är framtagen i Sverige. Detta är några av fördelarna som AtLid gärna lyfter fram.