Ethiris Alarm Central Services - Safe4

Ethiris ACS

Med Kentimas larmcentralstjänster kan du känna dig trygg med att din anläggning är övervakad dygnet runt och skyddad mot ovälkomna besök. Tillsammans med avancerad kameraanalys reagerar Kentimas videoövervakningssystem Ethiris blixtsnabbt på intrång och skickar larm till larmcentralen.

Ethiris ACS är en prenumerationstjänst för anslutning av anläggningar med Ethiris VMS/NVR till en larmcentral. Syftet är att uppnå övervakning av sin anläggning dygnet runt alla dagar i veckan även när personal inte är på plats. Övervakningen sker genom larmverifiering av professionella larmoperatörer som via live och inspelad video från anläggningen bedömer om intrång skett och vidtar överenskomna åtgärder som till exempel att tillkalla väktare.
 
Redundant uppkoppling mot larmcentralen
För att säkerställa att samtliga larm i en anläggning kommer fram till larmcentralen finns både primära och sekundära kommunikationsvägar. Skulle av någon anledning larmöverföringen via den primära kanalen misslyckas kommer systemet automatiskt att använda den sekundära kanalen.
 

 
Förutsättningar för uppkoppling
Det enda som tekniskt behövs för att ansluta en Ethiris-anläggning till larmcentralen är licensnivå Premium, version 12 eller senare och att systemet är tillgängligt via en IP-adress som larmcentralen kan ansluta mot för att titta på video.
 

Det behöver inte vara en fast publik IP-adress utan kan vara en dynamisk adress som larmcentralen till exempel kan nå via en DNS-tjänst. Kentima tillhandahåller en sådan tjänst, Ethiris Access Service, för att underlätta för de kunder som önskar det. 

 
Larmgenerering
I Ethiris finns mängder med olika sätt att generera larm. Ett vanligt sätt i dessa sammanhang är att använda kamerornas inbyggda videoanalys. Ethiris kan ta emot denna analys på flera olika sätt, men det vanligaste är att använda ONVIF Events eller ONVIF Metadata. Det går även bra att använda andra villkor för att generera larm, exempelvis via digitala ingångar där extern detekteringsutrustning såsom IR-detektorer har kopplats in. Kommunikation med passagesystem eller inbrottslarm kan vara en annan källa till larmgenerering i Ethiris.

Associerade kameror
Varje larmdefinition i Ethiris kan associeras med en eller flera kameror. I larmet som skickas till larmcentralen från Ethiris, via ett så kallat SIA-meddelande, ingår en lista med associerade kameror som automatiskt presenteras för larmoperatören som hanterar larmet. Larmoperatörerna föredrar att endast en kamera är associerad till respektive larm för att direkt veta vilken kamera de ska fokusera på. Det kan naturligtvis finnas tillfällen då fler än en kamera är lämplig att associera med ett larm, till exempel om de är riktade mot samma yta från olika håll. Det är dock inget som hindrar att flera olika larm som kan skickas till larmcentralen definieras i Ethiris med sina respektive associerade kameror.
 
Prenumerationstjänsten omfattar de kameror i anläggningen som är associerade med larm som kan skickas till larmcentralen. För att ett larm ska kunna skickas till larmcentralen behöver man välja en SIA-kod.


Printscreen larm Safe4

Om ingen SIA-kod är vald kommer inget larm skickas till larmcentralen när larmet blir aktiverat.
 
I exemplet ovan är två kameror associerade till larmet och kommer således att räknas in i antalet kameror som är uppkopplade. Det är endast antalet unika kameror som räknas, så om samma kamera är associerad med flera larm så räknas kameran endast en gång.

Betalningsmodell
Kostnaden för prenumerationen är indelad i tre delar.
 1. Startavgift
  Startavgiften är en engångskostnad för att ansluta en anläggning och betalas i samband med den första kvartalsfakturan.
   
 2. Månadsavgift
  Månadsavgiften består av en systemavgift där det ingår anslutning av en kamera, en högtalare och 25 larmbehandlingar per månad. Om man vill ansluta fler än en kamera och en högtalare betalar man per extra kamera/högtalare.
  Månadsavgiften faktureras kvartalsvis i förskott.

 3. Löpande kostnader
  I systemavgiften ingår 25 larmbehandlingar per månad. Om det blir mer än 25 larmbehandlingar för en viss månad tillkommer en extra kostnad för detta som faktureras månaden efter.
  Eventuella väktarutryckningar där man valt att använda det väktarbolag som Safe4 tillhandahåller faktureras månaden efter. Om man har valt ett eget väktarbolag tillkommer ingen kostnad för väktarutryckningar. 
   
Mer information
Du som är partner till Kentima kan logga in via partnersidorna och ladda ned aktuell prislista för Ethiris ACS. Våra partner får också tillgång till en kalkylator som kan användas för att beräkna kostnaderna. Du som är slutkund kan vända dig till er Ethirisleverantör eller direkt till Kentima för mer information.

Ytterligare information finns också i informationsfoldern och under våra Solutionssidor.
Under denna produktsida får du som är inloggad partner även tillgång till instruktioner för hur tjänsten ska beställas samt konfigureras på plats. 
(Glöm inte logga in först om du är partner)

Länk till informationsfoldern >>