Dollar kräver videoövervakning i världsklass - Ethiris NVR

När DollarStore skulle uppgradera sitt befintliga övervakningssystem rekommenderade TKK Stockholm Security Installation AB att använda Ethiris NVR från Kentima. De arbetar löpande med att byta ut befintliga system i de svenska butikerna samt på huvudlagret i Örebro. Med Ethiris NVR och kameror upprätthålls säkerheten för både kunder och personal.

TKK Stockholm Security Installation AB föreslog ett professionellt videoövervakningssystem från Kentima som består av kraftfulla, kostnadseffektiva och driftsäkra Ethiris VMS/NVR, som svar på den förfrågan DollarStore gått ut med. Det befintliga systemet byts successivt ut till produkter från Kentima, samtidigt som man passar på att uppgradera till nya kameror.

Stockholm Security har lång erfarenhet av säkerhet och innovativa lösningar. Deras höga kompetens i kombination med att snabbt hitta effektiva och bra lösningar för diverse problem är styrkor värda att nämna. De är helt fabrikatsoberoende och de arbetar med allt från passage, kameraövervakning och brandskydd till kreativa lösningar för porttelefoni. Stockholm Security är partner till Kentima och samarbetet mellan bolagen har pågått under lång tid.

DollarStore har idag ca 130 butiker i Sverige och är den snabbast växande lågpriskedjan, med butiker från Gällivare i norr till Trelleborg i söder. Framgångskonceptet började i en liten skrubb hemma hos familjen Ahlberg i Sundsvall, och den första butiken på 400 kvm öppnade 1999 i Billsta, strax utanför Örnsköldsvik. Butiksytan har vuxit kontinuerligt och varje enskild butik har nu en yta om 3 000–4 200 kvm. DollarStore har ca 1 300 anställda och huvudkontoret finns i Kista, Stockholm.

"Kentima har tagit fram en stabil plattform, varit lyhörda för kundens behov och kundanpassat systemet. Detta är en stor anledning till att DollarStore och vi valde Ethiris NVR”, säger Kristoffer Lindholm, Projektledare, TKK Stockholm Security Installation AB.

Ethiris NVR-enheter (Network Video Recorder) används som server för anslutning mot bland annat alla kameror i butiken och ger möjlighet till ett stort antal funktioner för videoövervakning. Bland annat för in-/uppspelning av video till externt anslutna Ethiris-klienter.

DollarStore har ett högt säkerhetstänk och övervakningen är en del av säkerhetssystemet där man plockar ut material från servrarna vid incidenter, såsom snatteri och stöld.

Videoövervakningssystemet Ethiris VMS från Kentima bidrar till att minska stölder och bedrägerier men det fungerar även förebyggande för att skydda kunder och personal från våld. Genom att kombinera Ethiris NVR med intelligenta kameror med videoanalys såsom rörelsedetektering och personräknare i entréer erhålls även möjligheter att samla in data och använda tekniken som ett verktyg för att optimera till exempel personalbemanning i butiken och på så sätt öka lönsamheten.

"Ethiris VMS/NVR har ett brett spektrum över vad man kan göra, det är flexibelt och med få begränsningar. Fördelaktigt är enkelheten för användaren att själv titta runt i Ethiris, vilket passar oss utmärkt”, säger Daniel Leinar, Säkerhetsansvarig, DollarStore.

I dagsläget är ca 70 butiker i drift och ca 1 700 kameror installerade. Tack vare prestandan i den centrala Ethiris-klienten får IT-säkerhetsavdelningen på huvudkontoret åtkomst till samtliga butiker, detta är en fördel för ett effektivt säkerhetsarbete. De har en grunduppsättning som består av antingen en Ethiris NVR-1 med upp till 32 kameror eller en Ethiris NVR-2 med upp till 64 kameror, eftersom behovet av kameror och prestanda varierar mellan butikerna.

DollarStore har valt att installera det absolut bästa systemet för att erhålla en professionell videoövervakning med ett brett urval av attraktiva produkter med hög funktionalitet, prestanda och kvalité. Plattformen erbjuder och öppnar upp för att bygga ut systemet. Bland annat genom att ta in signaler från andra system i butikerna för framtida integrering.

Kentimas support finns alltid till hands och vi vet vad de går för, eventuella problem löstes snabbt och effektivt, fortsätter Kristoffer på Stockholm Security.