PSIM Software

Kentima WideQuick PSIM

WideQuick Physical Security Information Management (PSIM) är ett överordnat övervakningssystem inom anläggningar. WideQuick PSIM kommunicerar med olika säkerhetssystem, övervakar olika funktioner och presenterar relevant information till operatören i ett effektivt gemensamt användargränssnitt.

WideQuick PSIM ger många fördelar, bland annat ökad kontroll, förbättrad situationsmedvetenhet och rapportering. En högre effektivitet ger minskade kostnader och ett intelligent system ger en förbättrad säkerhet. Behörighetssystemet i WideQuick PSIM baseras på privilegier för att säkerställa att valda delar av systemet enbart kan användas av behörig personal.


WideQuick PSIM fungerar som ett överordnat system som kommunicerar med exempelvis videoövervakning, passagesystem, brandlarm, inbrottslarm och andra säkerhets- och fastighetsautomationssystem. Den inbyggda skalbarheten hos WideQuick gör den lämplig i såväl stora applikationer, till exempel övervakning av städer eller stora flygplatser, som i mindre installationer. Alla system som behöver samla in information från två eller flera system och presentera den i ett gemensamt användargränssnitt, har nytta av en PSIM-lösning.