Nyheter i yttersta framkant

Kentima Ethiris VMS

Allt fler upptäcker fördelarna med att använda en tillförlitlig och flexibel svensk mjukvara för kameraövervakning. Intresset är större än någonsin och vi är både glada och stolta över att kunna presentera en ny version av vår Ethiris VMS. Med version 8.2 av Ethiris VMS befäster vi vår ledande position på marknaden och flera av de senaste nyheterna ligger i teknikens yttersta framkant.


Ethiris VMS 8.2 – I framkant med H.265

Med version 8.2 av Ethiris VMS bygger vi vidare på den stabila grund vi har lagt i tidigare versioner. En hel del spännande och användbara nyheter finns med. I den nya versionen har vi lagt till stöd för H.265 för några kameror som har stöd för detta. För att effektivisera systemintegratörens arbete har vi gjort ytterligare optimeringar av konfigurationsuppdateringar i Ethiris Server. Ethiris Mobile är redan en av de bästa apparna i branschen och med version 8.2 ökar flexibiliteten ytterligare genom att man kan skapa mobilkonfigurationer i Ethiris Admin. Även Ethiris Viewer har fått ett lyft genom nytt stöd för upp till 9 samtidiga kameror för uppspelning av exporterad video och dessutom behöver den inte installeras om värddatorn har .Net 4.0 eller senare installerad.

 

H.265

Utvecklingen på kamerasidan går snabbt framåt och det nya videokomprimeringsformatet H.265 börjar få fäste på marknaden. Det är ännu bara ett fåtal kameror som har stöd för H.265, men vi förväntar oss att det inom kort blir en standard i de flesta nya kameramodeller. Därför har vi implementerat stöd för H.265 i Ethiris VMS. Till att börja med finns stödet för några av Samsungs modeller; QNO-7010R, QNO-7020R & QNO-7030R. Dessutom har Ethiris stöd för H.265 via vår generiska kameradriver, vilket innebär att alla kameror som har stöd för RTSP har möjlighet att köra H.265 mot Ethiris VMS.


 
Optimerad konfigurationsuppdatering

I Ethiris VMS finns en funktion som vi kallar ’online uppdatering’ av serverkonfigurationen. Det innebär att Ethiris Server kör vidare de delar av konfigurationen som inte påverkas av förändringarna i den nya konfigurationen som skickas ned från Ethiris Admin. Tidigare har denna funktion omfattat skriptförändringar, vilket innebär att om man gör ändringar i skript och sparar ned detta till Ethiris Server, så fortsätter Ethiris Server att köra alla kameror utan avbrott i livevisning och inspelning.

Nu utökar vi denna funktion att omfatta även förändringar i kameror. Endast de kameror som har ändrats i konfigurationen kommer att tillfälligt stoppas vid en konfigurationsuppdatering. Övriga kameror fortsätter att köra utan avbrott.

 

Mobilkonfiguration i Admin

Om man kör version 5.82 eller senare av Ethiris Mobile mot version 8.2 eller senare av Ethiris VMS så kan (ska) man skapa önskad klientkonfiguration för mobilen i Ethiris Admin. Det innebär att man själv kan utforma de klientvyer man önskar använda i mobilen.

Man har fortfarande tillgång till de 11 olika vylayouter som fanns i förra versionen av Ethiris Mobile, med mellan 1 till 3 x 6 kameravyer. Skillnaden nu är att man kan skapa hur många vyer man vill med önskade fördefinierade kameror i respektive vy.

En annan nyhet är att man kan skapa så kallade I/O-knappar i mobilkonfigurationen, vilket innebär att man kan aktivera olika funktioner i Ethiris som t ex att öppna en grind, aktivera en PTZ preset eller tända belysning.

 
Enkel extern anslutning via Ethiris Client

Ibland vill man komma åt sitt Ethirissystem utanför det lokala nätverket. I version 8.2 har vi underlättat detta genom att införa en möjlighet att ange extern adress och extern port för anslutning till respektive Ethiris Server för en klientkonfiguration. Tanken är att man ska ange den publika IP-adressen till den anläggning där Ethiris Server kör. Porten anges till den port som är mappad i routern för att skicka inkommande anslutningar vidare till den dator som kör Ethiris Server i det lokala nätverket.

Klienten försöker först ansluta via den lokala adressen och porten, men om det misslyckas försöker klienten istället ansluta till den externa adressen och porten. Nästa gång har klienten lärt sig och försöker automatiskt med den adress och port som fungerade senast. På så sätt kan man använda samma klientkonfiguration både lokalt och externt.

 

Behörighet för klientkonfigurationer

Behörighetssystemet för klientkonfigurationer har förbättrats genom att vi har infört ett nytt privilegie; Visa klientkonfigurationer. Det innebär att man kan sätta inloggningskrav både för att kunna använda/ladda en viss klientkonfiguration och för att kunna se vilka klientkonfigurationer som finns på en viss server. Anledningen till detta är att man ska kunna låta en klient ladda en viss klientkonfiguration utan att tillåta att en operatör byter till en annan klientkonfiguration.

 

Förenklad användning av UDP

Tidigare har man behövt öppna portar manuellt i en eventuell brandvägg när man kör UDP mot en kamera i Ethiris för att tillåta inkommande UDP-trafik från kameran. Nu försöker Ethiris lösa detta automatiskt med så kallad ”hole punching”. Detta underlättar på flera sätt; dels slipper man öppna portarna manuellt och dels slipper man hålla reda på vilka portar som ska användas av respektive kamera.
 

Multipla kameravyer i Ethiris Viewer

Version 8.2 innehåller två stora nyheter i Ethiris Viewer, som används för att spela upp exporterad video från Ethiris VMS.

Den ena nyheten är att det nu finns stöd för samtidig uppspelning av upp till 9 olika exporterade videosekvenser. De visas i en splittad vy precis som den vanliga klienten.

Den andra nyheten är att Ethiris Viewer numera fungerar som en så kallad stand-alone applikation. Det innebär att den inte behöver installeras på den dator där den ska köras. Det enda kravet som finns är att datorn ska ha .Net 4.0 eller senare installerad. I Windows 10 finns denna .Net-version med från början och i andra operativsystem är det vanligt att .Net redan har installerats i samband med andra mjukvaror. 

 

Andra nyheter

Den nya versionen av Ethiris VMS innehåller flera andra nyheter. Här är några av dem i korthet:

Optimering av video som skickas till Ethiris Mobile.

Ny funktion för kontinuerlig zoomning genom att hålla ned mushjulsknappen och flytta musen uppåt/nedåt för att zooma in/ut.

Ny funktion för att skapa en genväg till Ethiris Client inklusive aktuell klientkonfiguration.

Skydd mot för lång exekveringstid i skript.

Stöd för H.265 i Ethiris Camera Simulator.