Vad är WideQuick PSIM

Kentima PSIM Sofware

EFFEKTIVITET
WideQuick PSIM samlar in information från flera olika källor och presenterar den i ett gemensamt användargrässnitt. Detta håller inte bara nere antalet nödvändiga skärmar utan underlättar också arbetet för operatören då det enbart används ett användargränssnitt oavsett antal underliggande säkerhetssystem. WideQuick PSIM ökar inte bara effektiviteten på operatörens arbete utan reducerar också risken för handhavandefel.
 
SITUATIONSHANTERING
Intelligent filtrering i kombination av alarm och events ger operatören full kontroll över alla situationer som kan uppstå i anläggningen. Hantering till påföljd av olika events kan utföras automatiskt och/eller manuellt av en operatör. Eftersom operatören har tillgång till all relevant information kan det snabbt fattas rätt beslut.
 
DATAINSAMLING
WideQuick PSIM går att ansluta till ett stort antal olika säkerhetssystem och möjliggör dubbelriktad datakommunikation. 
 
FILTRERING
Genom att sammanställa den insamlade datan kan WideQuick PSIM använda logik för att bestämma vilken information som är viktig och relevant. 
 
Presentation

En av de stora fördelarna med en PSIM-lösning är att relevant information sammanställs och presenteras för operatören. Detta görs i ett gemensamt användargränssnitt och ger en utmärkt överblick av situationen. Informationen kan presenteras i kontrollrummet såväl som på en lokal dator men även vara tillgänglig via en webbläsare.
 

Behörighet
WideQuick PSIM säkerhetssystem baseras på privilegier för att säkerställa att valda delar av systemet enbart kan användas av behörig personal.
 
Förfarande
Vid allvarliga händelser är det av yttersta vikt att en särskild procedur följs för att hantera situationen på ett korrekt sätt. Aktuella checklistor för obligatoriska åtgärder kan presenteras för operatören baserat/baserade på vilken händelse som sker.
 
Åtgärder
Det finns ett brett spektrum av interaktionsobjekt som kan användas i WideQuick PSIM.