WideQuick HMI/SCADA - Flygplatsbelysning

Safegate Kentima HMI Panel

ADB Safegate använder Kentimas mjukvara WideQuick HMI/SCADA som en plattform när de levererar kontrollsystem för flygplatsbelysning till flygplatser över hela världen.

ADB Safegates kontor ligger i Vantaa i Finland, och huvudkontoren är placerade i Malmö och i Zaventem, Belgien. ADB Safegate Group är marknadsledande inom sitt segment och en av marknadens största leverantörer av teknik till flygplatser.

ADB Safegate levererar kontrollsystem baserat på WideQuick HMI/SCADA till olika flygplatser över hela världen. Deras system heter Safecontrol PLC eller IDM 7600 och använder HMI för air traffic controllers, CWP (controller working position) och teknisk underhållspersonal, TWP (technical working position).

När behovet att ersätta deras tidigare HMI-plattform uppstod, konstaterade ADB Safegate att WideQuick uppfyllde deras krav och behov inför framtiden. Några av de avgörande funktionerna som gjorde att valet föll på WideQuick var uppbyggnaden av PLC-kommunikation och databasanslutningar samt enkelheten att skapa önskad funktionalitet med hjälp av egendefinierade egenskaper på objekten, liksom flexibiliteten att använda skript i hela applikationen.

ADB Safegate har utvecklat en unik HMI- plattform där applikationen är baserad på WideQuick HMI/SCADA från Kentima. Varje kontrollsystem är unikt, men är uppbyggt av standard komponenter och funktioner, som sedan modifieras för att passa det unika projektet i fråga. De använder WideQuick som HMI, och via sin PLC kan deras system ansluta till andra externa system. Ett typiskt system som ADB Safegate levererar innehåller 1-4 HMI-system.

”Vi är mycket nöjda med WideQuick. Det har förbättrat vår effektivitet gällande leveranser av system”, säger Jarmo Karttunen, Product Manager/Control Systems ADB Safegate.

 

Allt konfigureringsarbete för att bygga upp önskat HMI-system utförs med WideQuick Designer och ADB Safegate har därigenom kunnat effektivisera alla sina HMI-projekt och förkorta utvecklingstiden. Förutom att använda WideQuick HMI/SCADA Software, så använder ADB Safegate även industridatorer och operatörspaneler från Kentima. WideQuick HMI Panel är Kentimas serie med robusta, kraftfulla och flexibla operatörspaneler. ADB Safegate har också börjat använda WideQuick Designer för att framställa hårdvaruritningar för sina projekt.

Hårdvaran består av standard apparatskåp och komponenter för industriautomation. Genom att skapa och definiera de ingående komponenterna till apparatskåpen i WideQuick Designer och spara dessa i WideQuicks objektsbibliotek med sina givna egenskaper och smarta skript, kan ADB Safegate på ett mycket enkelt sätt effektivt designa sina apparatskåp. Genom att använda WideQuick Designer kan de även kontrollera att delarna fysiskt passar i apparatskåpet, stämmer överens med projektspecifikationen, beräkna totalvikten samt göra kostnadsberäkningar för hårdvaran. Det är också möjligt att inkludera ritningarna i HMI-applikationen, men bäst av allt är dock att de har ett verktyg mindre att lära sig och underhålla.

”Nytt för oss är att vi använder WideQuick som CAD för att producera hårdvarusystem, layout och kopplingsscheman”, säger Jarmo Karttunen.