Automation Solutions

Maskinstyrning

Våra industridatorer och operatörsenheter används för maskinstyrning. Vi erbjuder marknaden sex olika grundserier och vår Heavy Duty-serie är framtagen för att specifikt passa i extrem tuffa miljöer och för tung industri, till exempel gruvdrift.

Våra operatörsenheter är försedda med WideQuick HMI/SCADA för att användaren enkelt snabbt och enkelt ska kunna skapa en effektiv och driftssäker övervakning och styrning av maskinen.

WideQuick har stora möjligheter att kommunicera med olika typer av utrusning via OPC DA, OPC UA och Modbus och innehåller till exempel funktioner för larmhantering, loggning av mätvärden, rapporter, databaskommunikation och en mängd andra funktioner.

Vårt designverktyg, WideQuick Designer, erbjuder unika möjligheter att snabbt och effektivt skapa ett intuitivt användargränssnitt som kan köras i Remote- och Webbklienter.

Varje grundserie av våra operatörsenheter och industridatorer är utvecklad och anpassad för att passa olika behov och krav. Därför har varje grundserie unika egenskaper, varierande montage och anslutningsmöjligheter samt olika grad av skyddsfunktioner. Samtliga Panel PC är IP65 i fronten och vissa modeller har en front som är helt plan och där delarna är sammanfogade med ett livsmedelsgodkänt lim.


MER INFORMATION OM VÅRA PRODUKTER
Försäljningen av våra produkter sker via våra partner som är systemintegratörer, OEM-kunder, konsulter eller installatörer som konfigurerar och levererar våra produkter till olika slutanvändare. Läs mer under Produkter eller ladda ner broschyrer och datablad under Download. Är du slutkund kan du kontakta oss för mer information om våra produkter eller till närliggande partner.

BLI PARTNER
Är du systemintegratör, OEM-kund, konsult eller installatör och ännu inte är partner till Kentima är du välkommen att kontakta oss eller skicka in en ansökan om att bli partner under Partner.