Ethiris VMS 15.2 – Ett säkert val

Den nya versionen av Ethiris VMS innehåller flera olika förbättringar av säkerheten i produkten. Genom ett helt nytt stöd för 2FA (Tvåfaktorsautentisering) kan man säkerställa att rätt personer får tillgång till systemet. Nytt är också att man kan bestämma vilken styrka/komplexitet som ett lösenord måste ha för att vara godkänt.

I den här versionen har vi fokuserat på att höja säkerheten i Ethiris VMS. Utöver detta har vi infört flytande kameralicenser i vår Universal licensmodell, vilket innebär att användaren kan bestämma maximalt antal kameror som kan användas samtidigt och därmed få ännu bättre kontroll på månadsavgiften.

Den kraftfulla skriptmotorn i Ethiris VMS är en nyckel till framgång i projekt där det krävs det lilla extra i form av flexibla funktioner. Nu har vi förbättrat den populära klassen CameraCollection så instanser av den kan initieras med larmobjekt och därmed laddas med dess associerade kameror. Nya metoder på Clients-objektet förenklar hanteringen av popupfönster.

Läs vidare för att få veta mer om dessa och flera andra nyheter i Ethiris 15.2.

Förbättrad säkerhet
Med version 15.2 kan en administratör bestämma säkerhetsnivån på lösenord för användarna i systemet. Man kan välja mellan att kräva en viss styrka för lösenord eller en viss komplexitet, d v s vilka typer av tecken lösenordet måste innehålla samt hur långt det måste vara. Dessutom går det att bestämma om lösenordet måste bytas efter ett visst antal dagar.

2FA (Tvåfaktorsautentisering)
Tvåfaktorsautentisering är ett väl etablerat sätt att säkerställa att rätt personer kommer åt ett system. I den nya versionen av Ethiris VMS kan man aktivera tvåfaktorsautentisering så att samtliga Ethiris-användare, vid inloggning, måste ange både sitt lösenord och en engångskod som generas i deras telefon. Lösningen fungerar offline och bygger på att man använder en app som stödjer TOTP (Time based One Time Password). Varje användare skapar ett konto för den specifika Ethiris-anläggningen genom att skanna en QR-kod som Ethiris VMS genererar första gången användaren loggar in. Vid inloggning måste användarna ange både sitt lösenord och en sexsiffrig engångskod som genereras av autentiseringsappen i telefonen. Denna funktion kräver licensnivå Premium eller Universal nivå 6.

OAuth-token
För att stödja hög säkerhet för autonoma system som använder Ethiris SDK kan man nu skapa ett s k OAuth-token för önskad användare. På så vis kan inloggning via Ethiris SDK ske utan att man behöver ange ett OTP (One Time Password).

Flytande kameralicenser
Flytande kameralicenser är ett koncept som funnits länge för Ethiris-system med Premium licensnivå. Syftet är att kunna klara sig med en licens för färre kameror än antalet fysiska kameror i anläggningen. Det är antalet samtidigt aktiva kameror som begränsas av licensen. På så sätt kan man ha fler kameror i sin konfiguration än vad licensen egentligen medger, men endast det licensierade antalet kan vara aktiva samtidigt.

Nu har vi infört flytande kameralicenser även för Universal nivå 6. Universal är en prenumerationsbaserad licensmodell där man betalar för de antal kameror som man har använt för respektive månad. Genom att, i Ethiris Admin, ställa in det maximala antalet samtidiga aktiva kameror man vill använda kan man säkerställa att det maximalt kommer att faktureras det inställda antalet per månad även om man har fler kameror i sin konfiguration.

Förbättringar i skript
Klassen CameraCollection kan nu ta ett larmobjekt som argument i konstruktorn. Då laddas objektet med de kameror som är associerade till larmet. På så vis kan man enkelt hantera de kameror som är associerade till ett larm t ex när larmet aktiveras.

Clients-objektet har fått nya metoder för att lägga till respektive ta bort visade kameror från ett popupfönster. Med dessa nyheter i skriptmotorn kan man t ex när ett larm aktiveras, enkelt visa dess associerade kameror i ett popupfönster och när larmet återställts kan man ta bort de associerade kamerorna från popupfönstret.

Ethiris SDK
Ethiris SDK är sedan tidigare klart att använda, men vi har ändå lagt till några mindre förbättringar:
  • Stöd för 2FA och inloggning med OAuth-token.
  • Nu kan man sortera listan med variabler som man har lagt till i en SDK-konfiguration. Samtliga kolumner kan sorteras fallande, stigande eller inte alls. En kolumn i taget kan sorteras.
  • Stöd för variabeltyperna Alarm och Event.
  • Nya metoder på kameraobjektet för start/stopp av inspelning. Nya egenskaper Address och PreEventTime.
Övrigt
Utökad statistikinformation för kameror i Ethiris Admin: GOP-längd och flagga för B-frames.
Import av flera skriptbibliotek samtidigt.
Nu kan man öppna en klientkonfiguration i Ethiris Client genom att högerklicka på den i serverns konfiguration i Ethiris Admin utan att behöva ladda själva klientkonfigurationen i Ethiris Admin först.


Ladda ner Ethiris VMS broschyren Nyheter 15.2 >>