På hal is i Vasaparken med WideQuick HMI/SCADA

Stockholms Stad behövde SCADA-funktionalitet i samband med att de skulle byta ut äldre kylaggregat samt kringsystem för värmeåtervinning som betjänar konstgräs- och konstisplanen i Vasaparken. Francks Kylindustri i Stockholm AB presenterade en lösning med Kentimas WideQuick HMI/SCADA, och fick leverera.

Stockholms många parker binder ihop staden med naturen. De skapar gröna rum för folkliv, avkoppling och motion - och fungerar som populära mötesplatser. Under vintertid spolas konstgräsplanen i Vasaparken till en konstfrusen skridskoplan, det är en stor och populär isbana som är till för allmänheten.

Stockholms Stad önskade en SCADA-funktionalitet när de skulle byta ut äldre kylaggregat samt kringsystem för värmeåtervinning som betjänar konstgräs- och konstisplanen i Vasaparken. Francks Kylindustri AB vann upphandlingen med sin lösning som bygger på WideQuick HMI/SCADA efter att ha presenterat Kentimas lösningar.


Styrsystemet, av fabrikat SAIA, kommunicerar via Modbus TCP med Kentimas HMI-panel H519. WideQuick applikationen som övervakar anläggningen är tillgänglig över internet för Stockholms Stad och dess driftentreprenörer från webbklienter. Via HMI-panelen, eller fjärruppkoppling, kan både kylaggregat och kringsystem övervakas och justeras. Loggning utförs av samtliga temperaturer, tryck, börvärden, larm, utsignaler och driftsfall. Utrustningen reglerar även så att isbanans is är av god kvalitet på ett energieffektivt sätt.


"WideQuick är mycket användarvänligt med bred funktionalitet”, säger Björn Kjellsson, Automationsingenjör, Francks Kylindustri i Stockholm AB.


Francks Kylindustri har sedan 1950 legat i framkant med utvecklingen av industritekniska lösningar som säkerställer deras kunders produktivitet samtidigt som de hjälper till att minska energiförbrukningen för minskad miljöpåverkan. Francks har kontor över hela landet.

De kan kyla och värme och de drivs ständigt av sina kunders utmaningar genom att skapa innovativa lösningar efter kundernas specifika behov. Francks säkerställer produktiviteten genom hela nläggningens livslängd och utvecklar den efter att behoven och omvärlden förändras över tid.

WideQuick HMI/SCADA Panel erbjuder tillsammans med WideQuick Web Client och WideQuick Remote en flexibel struktur som ger möjlighet att bygga upp önskad systemlösning. Francks Kylindustri och andra systeminte- gratörer använder WideQuick Designer för att utveckla och konfigurera WideQuick-projekt oavsett om det är en HMI-, SCADA- eller PSIM-applikation. WideQuick Designer är en kraftfull programvara som ingår och ger en intuitiv och flexibel miljö för konfigurering. Projekttiden förkortas genom smarta funktioner, direkt förhandsgranskning och snabb konfigurering av kommunikationen.


”Detta var en riktigt bra lösning för oss. Med WideQuick som övervakningssystem fick vi en enkel överblick av anläggningen”, säger Bo Höglund, Parkingenjör, Stockholms Stad.


Björn Kjellsson på Francks Kylindustri har arbetat med många olika fabrikat inom HMI/SCADA. ”Ingen av de jag har stött på har varit så enkelt att lära sig som Kentimas WideQuick. Man har möjlighet att göra i princip vad som helst med hjälp av skriptfunktionaliteten”.

 
Ladda ner success storyn (pdf)>>