Ethiris VMS - när du inte vill ha oväntat besök

Referens case ISIFLO

I över 100 år har ISIFLO tillverkat och levererat produkter i mässing från fabriken i Gnosjö, mitt i Småland. Elajo El & Energiteknik har installerat en säkerhetslösning där Ethiris VMS (Video Management Software) är direktuppkopplad till en larmcentral så att ISIFLO kan bedriva sin verksamhet utan att behöva bekymra sig för ovälkomna gäster.

ISIFLO i Gnosjö har 50 medarbetare som jobbar med konstruktion, marknadsföring och tillverkning av gjutna, svarvade och monterade mässingsprodukter. Bearbetning sker av gjutna ämnen och mässingsstång.

Deras kameralösning hade gjort sitt och de vände sig till Henrik Carlsson på Elajo El & Energiteknik som jobbat med företagets olika säkerhetslösningar i många år. Henrik känner väl till behoven hos ISIFLO och genom sin mångåriga erfarenhet av Kentima och deras produkter var valet enkelt och föll på Kentimas Ethiris VMS med direktuppkoppling till Safe4:s larmmottagningscenter.

Att ha ett kameralarm direktkopplat till en larmcentral är en förutsättning för att få en säker och kostnadseffektiv bevakning. ISIFLO vill kunna känna sig trygga med att anläggningen är välbevakad även när det inte är personal på plats och med Ethiris VMS som ny kameralösning kan de lita på att de värden som de dagligen hanterar i sin verksamhet är väl skyddade.

”Vi kan vara trygga i att vi gjort allt vi kan för att förebygga ovälkomna gäster med hjälp av Ethiris VMS”, säger Fredrik Nilsson, VD, ISIFLO.


Genom att Ethiris VMS är kopplat till passer-systemet på anläggningen kan Ethiris automatiskt aktivera kamerorna när personalen lämnat arbetsplatsen. På så vis undviks onödiga falsklarm samtidigt som bevakningen maximeras.

Elajo El & Energiteknik arbetar för att deras kunder ska få den mest säkra och kostnadseffektiva tekniklösningen som marknaden kan erbjuda. De har funnits sen 1958 och är idag runt 850 anställda, varav ca 120 av dem jobbar inom Säkerhet.

De har arbetat med ISIFLO under lång tid och haft förtroendet att säkerställa deras fysiska skydd som inbrott, passersystem, kameraövervakning och processövervakning.

”Att kunna erbjuda nya och befintliga Ethiriskunder att få sina anläggningar uppkopplade med den senaste versionen ser vi som en stor kundnytta”, säger Henrik Carlsson, Sälj- och marknads-ansvarig, Elajo El & Energiteknik.


Efterfrågan på uppkopplade larm har ökat de senaste åren då resultatet av direkta åtgärder fått en positiv effekt. Tillsammans med avancerad kameraanalys reagerar Kentimas videoövervakningssystem Ethiris VMS blixtsnabbt på intrång och skickar larm till larmcentralen. 
 
Med Kentimas Ethiris VMS har larmoperatörernas arbete förenklats väsentligt. Varje larm som genereras från en Ethirisanläggning visas med en klickbar länk i larmcentralens larmmottagningsmjukvara. 
 
Ethiris VMS har ett stort och brett användningsområde och används idag inom flera olika områden. Det är en öppen plattform med stor fokus på skalbarhet, hög funktionalitet, enkel integration och användarvänlighet.


Ladda ner success storyn (pdf) >>