Ethiris VMS 10.0 – Bättre koll på omvärlden

Ethiris 10.0

Den nya versionen av Ethiris VMS innehåller mängder med smarta och användbara nyheter. Ladda gärna ned vår broschyr som beskriver alla nyheterna i Ethiris VMS 10.0. Nedan följer en kort översikt över vad som är nytt.

Med 360-kameror (Fisheye) kan antalet nödvändiga kameror i en anläggning minskas. I version 10.0 av Ethiris kan man använda hela potentialen i 360-kameror genom den nya funktionen för dewarping i Ethiris Client. För att underlätta operatörens arbete har vi infört virtuella kameror i Ethiris Client. Med hjälp av dessa kan man fördefiniera olika dewarp-läge och PTZ-läge för en 360-kamera och spara detta som virtuella kameror. Dessa kan sedan användas i live, videospelaren och Instant replay.

En annan spännande nyhet är vårt förbättrade stöd för larmcentraler som bland annat innehåller automatiska SIA-meddelande vid larm eller händelser. Läs vidare för att få veta mer om dessa och flera andra nyheter i Ethiris 10.0.
Dewarping av 360-kameror
Den nya dewarpingfunktionen i Ethiris medför att man fullt ut kan använda 360-kameror. En 360-kamera använder endast en kameralicens i Ethiris även om man kan få ut obegränsat antal separata kameravyer från den kompletta 360-videoströmmen.

Kameran skickar alltid den kompletta (runda) 360-bilden som en enda videoström till Ethiris Server. Vid inspelning spelas alltid den kompletta videoströmmen in. Det är Ethiris Client som dewarpar bilden i live, videospelaren och Instant replay-fönstret så att användaren får se en normal bild i klienten. 

Virtuella kameror i Ethiris Client
Syftet med virtuella kameror är att fördefiniera ett visst dewarp-läge och ett visst PTZ-läge för en 360-kamera. Flera virtuella kameror, var och en med ett unikt namn, kan skapas för varje 360-kamera. Virtuella kameror används i Ethiris Client precis som vilken annan kamera som helst och kan till exempel läggas in i klientvyer som definieras i förväg.

Stöd för SIA larmprotokoll
De flesta larmcentraler använder SIA som larmprotokoll. Larmcentralen har en mottagningsfunktion som tar emot larmen och fördelar samt presenterar dem för operatörerna. Ett sådant exempel är larmcentralen Safe4 som dessutom har Ethiris Client installerad lokalt hos alla sina operatörer. När ett larm kommer in från en ansluten Ethirisanläggning kan operatören automatiskt få upp live och inspelad video från kameror hos kunden som är associerade med larmet.

ONVIF Events som variabler
ONVIF är ett generellt sätt att kommunicera med kameror som de flesta kamerafabrikat på marknaden har stöd för. I konceptet finns en delmängd som kallas för ONVIF Events. Denna del används för att kamerorna ska kunna skicka notifieringar till ett VMS, som till exempel Ethiris, när något intressant händer framför kameran. De flesta av dagens moderna kameror innehåller ett antal videoanalysfunktioner. Dessa kan ofta generera ONVIF Events. Nytt i denna version av Ethiris är att ONVIF Events presenteras som variabler i Ethiris som direkt kan användas i till exempel Ethiris skript.

AVI-export från Viewer
Ethiris native export, det vill säga export av inspelad video i Ethiris eget format är på flera sätt överlägset en export till AVI-format. Den är snabbare, av bättre kvalité och ofta även storleksmässigt mindre jämfört med export till en AVI-fil. För att spela upp Ethiris egna exportfiler krävs dock Ethiris Viewer. Ethiris Viewer är en stand-alone applikation som inte behöver installeras, men i vissa sammanhang tillåts inga externa program överhuvudtaget. Därför kan det ibland finnas behov av att exportera till AVI från Ethiris Viewer. Med Ethiris VMS 10.0 är detta nu möjligt.

Förbättrad OPC-server för Modbus
Kentima har under lång tid erbjudit marknaden en OPC-server för Modbus som kan användas för att kommunicera mellan Ethiris och olika system via Modbus. Nu har vi utökat antalet olika datatyper som stöds av OPC-servern vilket innebär att vi till exempel numera kan hämta temperaturvärden från FLIRs olika temperatursensorer med bild (värmekameror), såsom AX8 och A310.

Nya event från Ethiris Client
Ethiris VMS innehåller en avancerad skriptmotor som ger stora möjligheter att kundanpassa ett system för att passa kundens behov. I Ethiris exekveras alla skript på serversidan, i Ethiris Server. Skripten är oftast baserade på automatiska händelser såsom inspelning av video eller styrning av en PTZ-kamera vid rörelse framför en kamera. Men, ibland vill man att ett skript ska köra när en operatör utför något i Ethiris Client. Med den nya versionen av Ethiris är detta betydligt enklare.

Device Presets
Förinställda positioner i en PTZ-kamera är ett vanligt sätt att effektivisera operatörens arbete. En förinställd position är helt enkelt en namngiven position för en PTZ-kamera som operatören kan aktivera på olika sätt från Ethiris Client, till exempel genom att koppla positionen till en knapp. Förinställda positioner kan naturligtvis även aktiveras per automatik baserat på olika händelser i anläggningen och de används också för att skapa PTZ-ronderingar.

Nu har Ethiris stöd för så kallade Device presets för Axis-kameror och för kameror anslutna via ONVIF. Det innebär att positionerna lagras i kameran själv och Ethiris behöver bara hålla reda på namnet för respektive position.

Klientkonfigurationer som favoriter
När man startar Ethiris Client laddas automatiskt den klientkonfiguration som användes förra gången. Sannolikheten är stor att det är den konfiguration man vill använda. Men, ibland vill man byta konfiguration och då finns det ett antal olika sätt att göra detta på. Ett sätt är att använda genvägar som man tidigare har skapat för olika klientkonfigurationer, men det vanligaste sättet är att helt enkelt öppna en ny konfiguration inifrån klienten. Det senare sättet har nu blivit betydligt enklare genom att man kan lägga upp sina favoriter i förväg. Det är speciellt fördelaktigt om man ofta byter mellan olika konfigurationer.

Förbättrat File-objekt
File-objektet kan man använda för att läsa och skriva från/till filer via Ethiris skript. I den nya versionen har vi förbättrat objektet så att det blir lättare att använda och dessutom har vi förtydligat dokumentationen för objektet i Admin-manualen.

Andra nyheter
File-objektet som används för att läsa och skriva från/till filer har förbättrats för att förenkla användandet. Det finns nya PTZ-kommandon för att styra PTZ-kameror och för digital PTZ. Man kan gå direkt från Instant replay-fönstret till videospelaren med aktuell kamera och aktuell tidpunkt automatiskt laddad. Vi har även introducerat nya snabbkommandon i videospelaren för att kunna styra uppspelning via tangentbordet.


Ladda ner Ethiris VMS broschyr, Nyheter 10.0 (pdf)...