Ett rent nöje med industridatorn OE619 från Kentima

Processing AB är Nordens ledande leverantör för offentliga bad- och spaanläggningar men har även produkter inom segmenten energi- och vattenoptimering (EVO). På Angered Arena kan man med hjälp av Kentimas industridator OE619 styra, inte enbart bassängerna, utan även systemet som övervakar kemikalie- och energiförbrukningen.

Industridatorn, som är utvecklad av Kentima, är utvecklad för mycket tuff industriell användning. Ofta används den tillsammans med Kentimas egenutvecklade HMI/SCADA-mjukvara WideQuick men är även väl lämpad för att köra andra HMI/SCADA-mjukvaror. I den nybyggda arenan i Angered används Kentimas industridator OE619 med i5 processor tillsammans med Processings system ICON.


”Kentimas OE619 tillhandahåller prestandan som krävs för att köra projektet smidigt och utan störningar”, säger Fredrik Rylander, Systeminstallation AB.
 
ICON är installerat i industridatorn och används för att styra poolerna och dess kringutrustning. Angered Arena omfattas av fem separata vattenreningssystem för deras olika bassänger och pooler. Om några värden avviker från det normala får operatören ett larm som påpekar problemet.

Alla industridatorer i OE600-serien är PC-baserade, vilket gör det möjligt att använda ett flertal olika operativsystem och mjukvaror för styrning och reglering av anslutna utrustningar. Målsättningen vid byggnationen av badet var att byggnadens tekniska system och industridator skulle, utifrån de krav som ställdes på anläggningens utformning och verksamhetens behov, vara anpassat med hänsyn till låg energi användning samtidigt som kravet på ett bra inomhusklimat uppfylldes.

Med sin strömsnåla energiförbrukning motsvarar industridatorn från Kentima de uppsatta kraven. OE619 är en kostnadseffektiv investering och kännetecknas av att den har fåtalet rörliga delar. Det gör industridatorn driftsäker med lång livslängd och hög tillförlitlighet.

Fronten är spol- och dammtät till IP65, vilket betyder att industridatorn är tålig när det gäller omild behandling i tuffa miljöer. På Angered Arena sitter industridatorn monterad på väggen i ett separat rum. Den har en ljusstark pekskärm med hög precision som är lätt att använda vid hantering av till exempel larm.

”Valet föll på Kentima då kvalitet, pris och support kändes helt rätt”, säger Fredrik Rylander.
 
Kentimas industridatorer finns i fyra olika serier och pekskärmarna finns i varierande storlekar för att passa varje kunds unika behov. Gemensamt för alla Kentimas industridatorer är att de uppfyller kraven på hög prestanda även i de lägre prisnivåerna.