Licensnivåer version 12.0

Version 12.0
Svenska
Format: pdf 
Filstorlek: 596 kB
Engelska
Format: pdf 
Filstorlek: 592 kB