Security as a Service

Under detta produktområde kommer vi att samla alla tjänster inom Säkerhet som Kentima erbjuder. Gemensamt för dessa är att de kommersiellt bygger på en prenumeration där man som kund betalar en månadsavgift för tjänsten. Vi har för avsikt att lansera flera spännande och attraktiva tjänster redan under 2021. Först ut av dessa är Ethiris Alarm Central Services, en tjänst för anslutning av sin Ethiris VMS/NVR-anläggning mot en larmcentral för att skydda sin anläggning mot intrång dygnet runt alla dagar i veckan.

Fördelar med tjänster
Traditionellt har man inom säkerhet gjort stora initiala investeringar i hårdvara och mjukvara för att upprätthålla ett fullgott skydd av sina anläggningar. Det kan handla om inköp av datorer och mjukvara av olika slag.
Vissa av dessa funktioner lämpar sig väl att i stället låta någon annan sköta så man kan fokusera på sin kärnverksamhet. Förutom fördelen med att inte behöva tänka på att välja lämplig utrustning vinner man också fördelen att få en jämnare ekonomisk belastning. I stället för att betala en större engångsavgift för fysisk hårdvara och mjukvara som installeras på plats i anläggningen så betalar man en betydligt mindre del per månad.
I Kentimas tjänster ingår alltid senaste versionen av relevanta mjukvaror så anläggningen är automatiskt up-to-date.
 
Sänk kostnaderna
Generellt erbjuder Kentima olika bindningstider för sina tjänster. En längre bindningstid ger en lägre månadsavgift. Aktuella priser framgår av vid var tid gällande prislista.
 
Mer information
Läs mer om respektive tjänst via menyn till vänster. Det går naturligtvis också bra att vända er direkt till oss på Kentima.