Ethiris NVR-C är snabb och extremt kraftfull

Anderstorp Racing Club, Ethiris, VMS, NVR, NVC, Kentima

SRW Anderstorp AB som är ett helägt bolag till Anderstorp Racing Club (ARC) har installerat en Ethiris NVR-C med en kapacitet på totalt 32 kameralicenser i nuläget. Systemet används för att direkt eller i efterhand kunna bevittna incidenter eller situationer som uppstår på banan för en rättvis bedömning.

Anderstorp Racing Club är en klubb med anor från sextiotalet då de tre grundarna Sven “Smokey” Åsberg, Bertil Sanell och Åke “Rörkrökar´n” Bengtsson bildade klubben över en kopp kaffe på Blads Cafe i Anderstorp. Banan stod klar i april 1968 och då fanns också stommen till ARC:s numera internationellt erkända tävlingsorganisation på plats.  Raksträckan på banan används även som landningsbana för flygplan. Det finns dessutom en helikopterplatta i anslutning till sjukstugan som framförallt är tänkt till ambulanshelikopter under tävlingar.

SRW har gjort en stor ombyggnad av anläggningens infrastruktur och grävt ner fiber för datatrafiken till alla posteringar som används till överföring av video från kamerorna. För att uppnå önskade funktioner för videoövervakningen installerades en NVR-C från Kentima.

Hela systemet ska framförallt användas till race control. För att kunna göra rättvisa bedömningar av incidenter eller situationer som uppstår på banan kommer systemet att användas både för livevisning och för att i efterhand kunna granska inspelad video från banan.

”Kentima har support och utveckling i Sverige vilket gör att det går att få hjälp snabbt och smidigt”, säger Daniel Holmenloew, ARC.

Till att börja med kommer systemet byggas ut under våren 2018 efter behov, men genom den smidiga licensmodellen i Ethiris är det enkelt att utöka antalet kameror efterhand när behoven ökar. 

Att SRW valde en NVR-C från Kentima var ingen slump. Daniel som sitter med i styrelsen har redan stor erfarenhet och mycket kunskaper om Kentimas produkter. Han arbetar på Bravida i Värnamo och har installerat närmare 50 Ethirisanläggningar och han vet att produkterna håller en hög kvalitet.

Kentimas NVR-C är anpassad för att köra både Ethiris Server och Ethiris Client samtidigt. Därför passar den extra bra i system där man använder endast en dator. Till varje NVR-C kan man ansluta upp till 32 kameror och ha upp till 10 TB intern videolagring. Flera fristående NVR-C kan samverka i ett system för att kunna hantera ett stort antal kameror. NVR-C kan även köras i ett Ethiris Cluster för att skapa redundanta system. Ethiris Client i NVR-C kan använda upp till två skärmar och kan ansluta till flera olika Ethiris Server, inklusive den Ethiris Server som körs på samma dator."Ethiris stora flexibilitet, den höga prestandan och de goda möjligheterna till integration med andra system är egenskaper som gjorde valet enkelt”, säger Daniel Holmenloew, ARC.


SRW har framtida planer på att även koppla in Kentimas WideQuick PSIM för att få ett överordnat system som kan sköta kommunikationen med samtliga säkerhetssystem i anläggningen. Syftet med ett PSIM är att samla ihop all relevant information i ett enda användargränssnitt för att underlätta användarens arbete.


Ladda ner success story (pdf) >>