En tryggare stad med marknadsledande teknik

Widequick and Ethiris working with Helsingborg city

Larmcentralen i Helsingborgs kommun är en av alla nöjda kunder som kombinerar Kentimas mjukvaror Ethiris och WideQuick för att få en effektiv och säker övervakning. När ett larm kommer in gäller det att handla snabbt och fatta rätt beslut.

Runt om i Helsingborgs kommun sitter ett 15-tal Ethiris Server som tillsammans med ett stort antal kameror kontinuerligt övervakar staden. En del av kamerorna är termiska kameror och reagerar på värme, till exempel vid en brand.

Då ett larm utlöses indikeras läget på kartan samt systemet visar automatiskt information om den aktuella anläggningen. Alla kameror som är intressanta för operatören markeras och live video visas. På så sätt får operatören snabbt tillgång till information som underlättar beslutsfattandet i kritiska situationer. WideQuick applikationen projiceras upp som en 3x2 m stor bild i säkerhetsrummet.

I Ethiris VMS kan operatören granska inspelad video i efterhand. Den inspelade videon visas då upp i Ethiris Client. Med den Client/Server arkitektur som finns i Ethiris finns möjlighet för kunden att ha klienter på önskat antal platser. Man kan också centralt administrera alla 15 anläggningarna.

”Det känns tryggt att använda mjukvaror som är utvecklade för industrins höga krav,” säger André Hiertemyr Kärnfastigheter, Helsingborgs stad.


WideQuick är en generell övervakningsmjukvara som även är utvecklad för en tuff processindustri med höga krav på tillförlitlighet och stabil kommunikation. Det är enkelt att integrera mjukvaran med andra system och i WideQuick finns färdiga moduler att använda med avancerade larmfunktioner, statistikhantering, historik, databaskommunikation, vektorbaserad grafik och skriptfunktioner.

Detta ger användaren en stor trygghet och installatören får nästan obegränsade möjligheter att skapa ett överordnat övervakningssystem enligt kundens önskemål.

Ethiris är en kraftfull mjukvara för videoövervakning som är flexibel och enkel att integrera med andra system. Genom sin skalbara och flexibla uppbyggnad passar Ethiris i allt från små installationer till, som i detta fallet, för stadsövervakning. Tillsammans med kameror och andra system ökar den tryggheten, förebygger brott och är ett effektivt verktyg när oönskade händelser inträffar förebygger brott och är ett effektivt verktyg när oönskade händelser inträffar.

Ladda ner success story (pdf) >>