Ethiris säkrar transporterna för DSV i Landskrona

Ethiris Secures Transports For DSV in Landskrona

Med Kentimas överordnade mjukvara för videoövervakning har DSV i Landskrona full kontroll över alla sina tranporter och det stora antalet lastningar som sker. Det finns 204 kameror kopplade till Ethiris Video Management Software för att täcka området på 400 000m2 och de 700 lastbilarna som dagligen passerar grindarna.

DSV är ett transportbolag som har kontor i mer än 70 länder och på det svenska huvudkontoret i Landskrona arbetar ca 540 personer.  DSV använder Ethiris VMS för övervakning i realtid men även för larm och loggning av historik. Historikfunktionen gör att de snabbt kan hitta en specifik händelse i samband med bland annat reklamationer. Arbetet underlättas också mycket av Ethiris funktion Smart search. Den innebär att man kan maska ut en del av bilden för att kunna göra en sökning i ett begränsat område. Det är väldigt användbart vid exempelvis sökning av ett objekt och avläsa vilken tid objekt har flyttats från en plats.


”Ethiris är verkligen ett lättförståeligt system och har ett enkelt gränssnitt. Sökfunktionen är den funktionen som vi har mest nytta av och som jag själv ofta använder”, poängterar Tomas Heurlin, Property Manager DSV i Landskrona.
 
Kamerorna sitter placerade så att de övervakar in- och utfarterna, lagerytan, godshallen samt portarna till godshallarna. Terminalen och lagerlokalerna är enorma, hela 85 000 m2, och för att få en så bra överblick som möjligt, utan att personalen behöver röra sig fysiskt över de stora ytorna, är Ethiris ihopkopplat på flera olika ställen.

DSV i Landskrona kom i kontakt med Kentimas produkter 2010 genom en upphandling med en av Kentimas samarbetspartners som ansåg att Ethiris var bäst lämpad för anläggningen. För DSV var det viktigt att det var en leverantör som hade en mjukvara som kunde klara de uppsatta kraven. Det var viktigt att det var en mångsidig och flexibel mjukvara och att det skulle vara möjligt att koppla in kameror av olika fabrikat. Den skulle fungera som en hållbar helhetslösning och en av Ethris absoluta styrkor är just att den är extremt enkelt att integrera med andra system. Mjukvarans skalbarhet innebär att kapaciteteten i anläggningen kan ökas sömlöst utan att det märks för slutanvändaren.


”Ethiris har gett oss ett smidigare sätt att arbeta och underlättar för personalen. Med andra ord ger det DSV kontroll och ökad säkerhet i verksamheten”, säger Tomas Heurlin.