Tetra Pak gör säker entré med Ethiris VMS

Tetra Pak

Genom att använda Ethiris Video Management Software har Tetra Pak full kontroll på vem som släpps in och ut ur sina anläggningar. Med Ethiris hantering av uppkall, underlättas vakternas arbete avsevärt.

Tetra Pak är världsledande inom process- och förpackningslösningar för livsmedel. I nära samarbete med sina kunder och leverantörer levererar de säkra, innovativa och miljöriktiga produkter som varje dag når flera hundra miljoner människor i mer än 170 länder världen över. Företaget levererade till sin första kund 1952 och har idag passerat 23 000 anställda i över 85 olika länder. Deras motto, ”PROTECTS WHAT’S GOOD”, återspeglar visionen att göra livsmedel säkra och tillgängliga överallt.

”Jag är mycket nöjd med Kentimas produkter; flexibiliteten i Ethiris medför att vi enkelt kan skapa en skräddarsydd lösning som underlättar säkerhetsarbetet”, säger Stefan Greén, Security Officer på Tetra Pak..
 
Tetra Pak och Kentima kom i kontakt med varandra genom en partner till Kentima, Access Teknik, som länge arbetat med Kentimas produkter. Tetra Pak behövde en sofistikerad och hållbar lösning för videoövervakning av sina grindar och infarter bland annat till sina två områden i Lund. Dagligen passerar ca 4000 personer genom entréerna på Tetra Pak.

Access Teknik har installerat två servrar som kör Ethiris Server, vilka i dagsläget kör ca 40 kameror i en klustrad konfiguration med 
100 % redundans. Klusterfunktion med redundans innebär att om en server skulle gå ner, tar den andra direkt över alla uppgifter som den felande servern skulle hanterat, utan att information går förlorad. Servrarna är också placerade på olika geografiska platser för att ytterligare säkra systemet vid till exempel strömavbrott. 

 Hur fungerar då Ethiris VMS i Tetra Paks anläggningar?
Vakterna som använder övervakningssystemet sitter i olika vaktstationer vid alla de olika infarterna, men deras system är ihopkopplade. Stänger en vakt ner sin klient, exempelvis vid arbetsdagens slut, så kommer uppkallen automatiskt att skickas vidare till en annan vakt. Ett uppkall är när någon trycker på porttelefonen vid en infart, då visas en kameravy på vaktens skärm innehållande en eller flera kameror samt en kontrollpanel med grindstyrningsknappar. Samtidigt ringer telefonen hos vakten som då avgör om personen ska släppas in eller inte. Blir det många uppkall samtidigt hanteras dessa i ett kösystem. Vakten kvitterar uppkallen efter avslutad hantering så att nästa uppkall i kön kan visas. Genom att ange specifika kriterier kan man välja till vilken annan vakt ett uppkall vidarebefordras, om den primära vakten inte är bemannad. Denna funktion kallas för dynamisk klientstyrning. I Ethiris visas konstant en skärm för vakten med översiktsbilder, ronderingar samt kamerabilder från de senaste fyra uppkallen.

Vid uppstart av en vaktklient visas en översiktskarta över det område som vakten hanterar och via snabbknappar, specifika för vaktområdena, kan även andra översiktskartor visas.

”Vi vet att Kentimas produkter är av hög kvalitet och skapar nöjda kunder, därför använder vi dem gärna i våra projekt”, säger Jim Borglin, Access Teknik AB.