Ökad komfort i Vadstena med WideQuick HMI/SCADA

Vadstena Fastighets AB (VFAB) har via Kentimas nätverk av systemintegratörer implementerat mjukvaran WideQuick HMI/SCADA med fastighetskonceptet WideQuick BMS (Building Management System), från Kentima, för styrning och övervakning av kommunens fastigheter.

Vid Vätterns östra strand, mitt emellan Stockholm och Göteborg, ligger Vadstena. Det kommunala fastighetsbolaget, Vadstena Fastighets AB (VFAB), skulle tillsammans med Vadstena Kommun byta ut sitt SCADA-system, för att effektivisera driften av fastigheterna i kommunen och få ett mer kostnadseffektivt system.

De blev presenterade en lösning, bestående av Kentima´s mjukvara WideQuick HMI/SCADA med licensnivå Premium och tillhörande BMS-koncept. Lösningen används nu med framgång av både VFAB och kommunen där utbytet av systemet sker successivt.

VFAB och kommunen hade tidigare olika system, men med ett och samma blir arbetet både mer effektivt och flexibelt i fastigheterna, vars totalyta uppgår till ca 140 000 kvm.

I VFAB´s inledande projekt kopplades Kentima´s operatörspaneler (WideQuick HMI Panel med WideQuick BMS) upp mot det överordnade WideQuick BMS SCADA.

Flera fastigheter integreras kontinuerligt till det överordnade systemet. Lokala operatörspaneler med WideQuick BMS används för styrning av belysning, ventilation, värmepumpar, undercentraler och övriga anläggningar. Dessa ansluts till en centralt placerad WideQuick BMS SCADA som gör det möjligt att övervaka alla fastigheter via webben.

"Flexibiliteten som systemet ger passar oss mycket bra. Med en bra standard för informationen i bilderna blir det mycket skalbart och enkelt att använda”, säger Sven-Olof Ambjörnsson, Projektledare/Drifttekniker, Vadstena Fastighets AB.

Efter att VFAB sett goda resultat med WideQuick BMS påbörjades även arbetet med att integrera kommunens anläggningar i systemet. Fastighetsklimatet i VFAB:s och kommunens fastigheter har förbättrats betydligt med relativt små investeringar, där WideQuick BMS och styrsystem i kombination med bra fönster och isolerade vindar har visat sig vara ett vinnande koncept. Att använda sig av överordnade system i kombination med regelbundna kontroller av de underordnade systemen har fungerat mycket bra, som ett alternativ till andra större ventilationsprojekt där kostnaden hamnar på hyresgästen.

En stor fördel med WideQuick HMI/SCADA med tillhörande BMS-koncept är att det är ett öppet system som kan integreras mot ett stort antal PLC:er från olika tillverkare.

VFAB har en god inblick i hur WideQuick HMI/SCADA fungerar och kan själva utföra förändringar i konfigurationen, ett arbete som har effektiviserats med hjälp av utbildningar från Kentima. Driftpersonalen på kommunsidan kommer också att gå dessa utbildningar.

"Med hjälp av WideQuick HMI/SCADA har vi ökat komforten för våra hyresgäster, samtidigt som vi sänkt våra kostnader och blivit mer tidseffektiva. Det är helt fantastiskt!”, fortsätter Sven-Olof Ambjörnsson.

Vi kommer successivt att utöka projektet och fördjupa oss ännu mer i WideQuick HMI/SCADA och WideQuick BMS. Bland annat kommer vi att använda rapportfunktionen och anpassa rapporter efter verksamheten, till exempel gällande vattenmätare. Med tanke på den snabba och kompetenta support Kentima ger så kommer detta säkerligen kunna implementeras snabbt och enkelt, avslutar Sven-Olof.