WideQuick SCADA övervakar Östersjöns klimatsmartaste hamn

Automation i Trelleborg AB (AiT) har implementerat WideQuick SCADA för att migrera från ett äldre system samt att visualisera utrustning som omfattas av Trelleborgs hamns ombyggnad. AiT har en mångårig relation till Kentima och har använt både WideQuick HMI/SCADA och Ethiris VMS i sina projekt.

Trelleborgs hamn är en av norra Europas viktigaste knutpunkter för sjötransporter till och från Skandinavien. Det är Östersjöns klimatsmartaste hamn och det gör att man måste ligga i absoluta framkant, såväl tekniskt som miljö och kapacitetsmässigt. 

Nu håller man på att bygga ut hela hamnområdet med 500 000kvm landmassa, vilket gjort att Sverige har förlängts en halv kilometer i söder. De 3 km långa pirarna ska inte bara ge hamnen förutsättningar för ett marint liv utan också hamnplatser till kryssningsfartyg och byggnader för verksamheter som t.ex. logistik och handel. 

Hamnprojektet löper till 2025 där AiT levererar WideQuick och integrationen för samtliga färjeläge och kringsystem. Hamnens anläggning består av många olika system köpta från olika leverantörer. Samtliga system är konstruerade med möjlighet för anslutning till ett överordnat SCADA via ethernet. Detta används främst för visualisering av frontramper, processbilder och larmhantering. Visualisering sker även av bunkringsstationer för samtliga färjelägen, exempelvis registrering av färja på kaj, godkännande av bunkring från kontrollrum, larmhantering, loggning av förbrukat färskvatten och loggning av pumpat grå/svartvatten från färja och rederi. Här genereras också rapport för fakturering av förbrukning och återpumpat grå/svartvatten, samt visualisering av larm på pump-, transformationsstationer och belysningstorn."Vi har skapat ett unikt överordnat SCADA-system med de bästa förutsättningarna till en hamn i absoluta framkant”, säger David Varga, Automationsingenjör, AiT AB.


AiT har implementerat WideQuick SCADA för att migrera från ett äldre system samt att visualisera utrustning som omfattas av hamnens ombyggnad. Avgörande för valet av WideQuick var unik funktionalitet och möjligheten att använda både webbklienter och Runtime-klienter. En annan viktig faktor var också att produkterna är utveckalde av Kentima i Sverige och har en attraktiv prisbild.

WideQuick SCADA-projektet är indelat i två steg där första leveransen skedde i slutet på 2020. Den andra delen är planerad till årsskiftet 2021/2022.


”Att valet föll på WideQuick var inte konstigt, här blev vi erbjudna unika detaljer som var avgörande”, säger Håkan Nilsson, Teamchef Drift & Underhåll, Trelleborgs Hamn AB.


AiT anser att installationen av WideQuick har varit tydlig och enkel. All mjukvara är installerad på en virtuell server och supporten av nya operativsystem är god. AiT har även gjort en uppgradering av WideQuick efter den initiala installationen, hela applikationen fungerade direkt och projektet kunde fortsätta utan avbrott. AiT har en mångårig relation till Kentima och har använt både WideQuick HMI/SCADA, WideQuick HMI Panel/Box och Ethiris VMS i deras projekt.


”I det fall som AiT haft problem eller önskemål har Kentima alltid fått dessa implementerade eller lösta i senare versioner av WideQuick”, lägger David Varga till.


I samband med att AiT tog beslutet om att arbeta med Kentimas produkter gick flertalet av deras medarbetare en kundanpassad ut-bildning i Kentimas lokaler i Staffanstorp.