Ethiris ACS
Ethiris ACS

Ethiris Alarm Central Services är en tjänst för anslutning av Ethirisanläggningar till en larmcentral. Professionella larmoperatörer övervakar din anläggning dygnet runt när du själv inte är på plats. Genom avancerad videoanalys och redundanta överföringssystem kan du vara säker på att eventuella obehöriga intrång i din anläggning upptäcks direkt och larmoperatören vidtar lämpliga åtgärder.

Ethiris Access Service

Ethiris Access Service (EAS) är en optimerad DNS-tjänst som förenklar om man vill ansluta till sin Ethiris Server över internet och man inte har tillgång till en fast publik IP-adress till den dator där Ethiris Server kör. I tjänsten ingår att man själv kan välja ett unikt DNS-namn för sin Ethiris Server. Om IP-adressen till Ethiris Server ändras, kommer EAS automatiskt att peka på den nya adressen när olika klienter ansluter.