Bolagsordning

KENTIMA HOLDING AB

 2022

Bolagsordning för Kentima Holding AB (publ.) antagen vid bolagsstämma 19 maj 2022 2020

Bolagsordning för Kentima Holding AB (publ.) antagen vid bolagsstämma 19 november 2020  2016

Bolagsordning för Kentima Holding AB (publ.) antagen vid bolagsstämma 10 november 2016  2015

Bolagsordning för Kentima Holding AB (publ.) antagen vid bolagsstämma 12 november 2015  2014

Bolagsordning för Kentima Holding AB (publ.) antagen vid bolagsstämma 6 november 2014  2013

Bolagsordning för Kentima Holding AB (publ.) antagen vid extra bolagsstämma 22 januari 2013 

Bolagsordning 2013 (pdf) >>