Produkter inom Automation och Säkerhet

Kentima produkter HMI SCADA WideQuick Operatörsenheter VMS NVR NVC Ethiris

Kentima bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av avancerade produkter som är avsedda för säkerhets- och automationsbranschen. Vi har delat in vår verksamhet i två affärsområden; Automation och Security. Inom dessa affärsområden erbjuder vi marknaden sju olika produktområden.

Vår ambition är att utveckla produkter med unika egenskaper som ger ett betydande mervärde för slutkunderna. Det är också viktigt att systemintegratörerna snabbt och effektivt kan konfigurera produkterna och skapa lösningar som är anpassade för varje kunds specifika behov och önskemål. För oss är det en självklarhet att våra produkter ständigt upprätthåller marknadens krav på hög kvalitet, funktionalitet, flexibilitet och dessutom ska produkterna enkelt kunna integreras med andra system. Allt för att ge slutanvändaren ett kraftfullt och kostnadseffektivt system som är användarvänligt och enkelt att arbeta med.

Kentima Automationsprodukter   Kentima Securityproducts

  HMI/SCADA SOFTWARE

  VIDEO MANAGEMENT SOFTWARE
  INDUSTRIAL COMPUTERS

  NVR/NVC/NVP
  OPERATOR PANELS/BOXES

  NVRN Rack Solutions
    

  PSIM SOFTWARE

Automation
Inom Affärsområdet Automation utvecklar, tillverkar och säljer Kentima produkter inom tre produktområden, HMI/SCADA Software, Operator Panels/Boxes och Industrial Computers. Samtliga produktområden utgör viktiga delar inom området industriell automation. Våra automationsprodukter används främst inom tillverkningsindustri, processindustri, fastighetsautomation och för enskilda maskiner.

Samtliga produkter inom affärsområdet Automation används för att skapa system som övervakar och kontrollerar en hel anläggning eller en enskild maskin. Detta görs genom att våra produkter kommunicerar med olika system för att hämta information som därefter lagras, behandlas och övervakas. Informationen ska presenteras smart för operatören som enkelt ska kunna interagera och vidta rätt åtgärd för olika situationer.  Våra produkter är enkla att konfigurera för systemintegratören. Detta tillsammans med en stor flexibilitet hos produkterna gör att det finns ett stort användningsområde för alla våra produkter inom affärsområdet Automation. Vår ambition är att utveckla kostnadseffektiva produkter som enkelt kan integreras med andra produkter för att skapa ett totalt system. Produkterna ska vara konkurrenskraftiga och innehålla unik funktionalitet, dessutom ska produkterna var enkla att använda även om de utför avancerade uppgifter.


Kentima utvecklar WideQuick HMI/SCADA, en av marknadens bästa mjukvaror för att skapa överordnade grafiska övervakningssystem. WideQuick är extremt flexibel och innehåller ett stort antal funktioner för att skapa allt från HMI-system till kraftfulla och avancerade SCADA-system. 

WideQuick HMI Panel och WideQuick HMI Box är namnet på operatörsenheterna som utvecklas av Kentima. Det finns ett stort antal modeller att välja bland och möjlighet att välja bland tio olika bildskärmsalternativ, från 10,1” till 21,5”, olika processorer och lagringsmedia. Den medföljande mjukvaran WideQuick Designer ger användaren möjlighet att snabbt och enkelt skapa ett övervakningssystem med ett modernt och effektivt användargränssnitt.

Kentima utvecklar och tillverkar dessutom sex olika serier av industridatorer, OE300, OE400, OE500, OE600, OE700 och OE800. Samtliga industridatorer har en robust konstruktion och är designade för att uppnå en lång livslängd med ett minimum av underhåll.  Inom de olika serierna erbjuder vi ett stort antal Panel PC med integrerad bildskärm och touch, från 10,1” upp till 21,5”. Vi erbjuder också flera olika Box PC alternativ. 

security
Inom Affärsområdet Security utvecklar, tillverkar och säljer Kentima produkter inom fyra produktområden, Video Management Software (VMS), Network Video Recorder (NVR) / Network Video Client (NVC) / Network Video Panel (NVP), Ethiris NVRN Rack Solutions samt Physical Security Information Management Software (PSIM). Samtliga produktområden utgör viktiga delar för att skapa en effektiv övervakning och ge en funktionell och total säkerhetslösning. Våra säkerhetsprodukter används nästan över allt till exempel flygplatser, lastbilsterminaler, idrottsarenor, köpcentrum, butiker, järnvägsstationer, industri- och processanläggningar, skolor, sjukhus och andra offentliga byggnader.


Samtliga våra produkter inom affärsområdet Security används för att skapa olika typer av säkerhetssystem som övervakar olika områden, byggnader och lokaler. Detta görs genom att våra videoövervaknings- och PSIM-produkter kommunicerar och hämtar information från kameror och olika system. Informationen lagras, behandlas, övervakas och presenteras för operatören som enkelt ska kunna interagera och vidta rätt åtgärd för olika situationer. Högre levnadsstandard och ökat välstånd medför att det för varje dag ställs allt högre krav på säkerhetslösningar som ger människor i världen en ökad trygghet och ökat skydd mot hot och våld. Högre ställda krav på säkerhet omfattar även byggnader och alla typer av miljöer där det på ett eller annat sätt kan finnas risk för skadegörelse, intrång och/eller inbrott.

Vår värld har förändrats och känslan av otrygghet och hot ökar ständigt och detta medför att det ställs allt högre krav och efterfrågan på säkerhetslösningar som är kostnadseffektiva, enkla att använda och som ger användaren goda förutsättningar att förebygga och reducera brott och hot men även möjligheten att snabbt kunna lösa brott i efterhand via ex. inspelad video från lagrat material. Dessa faktorer har spelat stor roll i tillväxten och den ökade efterfrågan på våra samtliga produkter inom affärsområdet Security. Vår ambition är att utveckla kostnadseffektiva produkter som enkelt kan integreras med andra produkter för att skapa ett avancerat videoövervakningssystem och/eller ett totalt säkerhetssystem. Produkterna ska vara konkurrenskraftiga och innehålla unik funktionalitet, dessutom ska produkterna var enkla att använda även om de utför avancerade uppgifter. 

Kentimas Ethiris Video Management Software (VMS) är ett kraftfullt och avancerat övervakningssystem som är enkelt att använda. Ethiris VMS har ett stort och brett användningsområde och används idag inom flera olika områden: butiker, köpcentrum, flygplatser, järnvägsstationer, lastbilsterminaler, industri- och processanläggningar, idrottsarenor, sjukhus och andra offentliga byggnader.

Ethiris Network Video Recorder (NVR) Ethiris Network Video Client (NVC) och Ethiris Network Video Panel (NVP) Med Ethiris NVR, NVC och NVP erbjuder vi alla som behöver en professionell videoövervakning ett brett urval av attraktiva produkter med hög funktionalitet, prestanda och kvalité. För att systemintegratören ska kunna skapa de lösningar som anläggningen kräver innehåller Ethiris flera kraftfulla och flexibla funktioner. En sådan funktion är Ethiris Cluster som ger Ethiris NVR till en självklar plats i säkerhetskritiska anläggningar med extra höga krav på stabilitet och tillförlitlighet.

Ethiris NVRN Rack Solutions är framtagna för att förenkla konfiguration och installation av medelstora till mycket stora videoövervakningssystem. Våra racklösningar är tillgängliga i tre serier för att täcka olika storlekar av anläggningar. Grundtanken med våra racklösningar är att de ska tillhandahålla all utrustning som krävs i en avancerad videoövervakningsanläggning förutom själva kamerorna.
 
WideQuick Physical Security Information Management (PSIM) är ett överordnat övervakningssystem inom anläggningar. WideQuick PSIM kommunicerar med olika säkerhetssystem, övervakar olika funktioner och presenterar relevant information till operatören i ett effektivt gemensamt användargränssnitt. WideQuick PSIM ger många fördelar, bland annat ökad kontroll, förbättrad situationsmedvetenhet och rapportering.