Kentima produkter

Kentima bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av avancerade produkter som är avsedda för säkerhets- och automationsbranschen. Vi har delat in vår verksamhet i två affärsområden; Automation och Security. Inom dessa affärsområden erbjuder vi marknaden sex olika produktområden.

Vår ambition är att utveckla produkter med unika egenskaper som ger ett mervärde för slutkunderna. Det är viktigt att systemintegratörerna snabbt och effektivt kan konfigurera produkterna och skapa lösningar som är anpassade för varje kunds specifika behov och önskemål. För oss är det en självklarhet att våra produkter ständigt upprätthåller marknadens krav på hög kvalitet, funktionalitet, flexibilitet och dessutom ska produkterna enkelt kunna integreras med andra system.
Allt för att ge slutanvändaren ett kraftfullt och kostnadseffektivt system som är användarvänligt och enkelt att arbeta med.


Våra produktområden


  Kentima Automations produkter

HMI/SCADA
Industrial Computers
Operator Panels
   Kentima säkerhetsprodukter

VMS
NVR
PSIM


 

 

Success stories

Kentimas success story Chemical Equipment
Chemical Equipment

Chemical Equipment Scandinavia AB kan smidigt och enkelt styra, övervaka och logga värden från sina mobila reningsanläggningar med hjälp av WideQuick HMI Panel.

Läs mer »

Arlanda Express
Arlanda Express

All videoövervakning hos A-Train, som driver den så kallade Arlandabanan och snabbtågstrafiken, hanteras av Ethiris VMS tillsammans med närmare 100 kameror runt om i anläggningarna.

Läs mer »

ADB Safegate

ADB Safegate har utvecklat en unik HMI-plattform där applikationen är baserad på WideQuick HMI/SCADA från Kentima.

Läs mer »

Tetra Pak
Tetra Pak

Genom att använda Ethiris Video Management Software har Tetra Pak full kontroll på vem som släpps in och ut ur sina anläggningar.

Läs mer »